Recent is stichting Dordrechts Museum Fonds opgericht. Wat is het doel van deze stichting?

De stichting heeft als doel het ondersteunen van het Dordrechts Museum (te weten het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn, Hof van Nederland en het Regionaal Archief Dordrecht) door het verstrekken van middelen uit hoofde van door Stichting Dordrechts Museum Fonds verworven en ontvangen schenkingen, legaten, erfenissen, giften etc., zowel in geld als in natura (bijvoorbeeld schilderijen of andere kunstvoorwerpen), ten behoeve van onder meer instandhouding en uitbreiding van de collectie, het organiseren van tentoonstellingen, het uitdragen van het bestaan van de collectie, en het verrichten van al wat hiermee verband kan houden. 

Waarom pas nu? 

Het Dordrechts Museum heeft alleen een ANBI status. Inmiddels is gebleken dat steeds meer mensen graag op allerlei manieren aan het museum willen schenken. Wanneer je bij leven schenkt aan de stichting geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. U kunt er dus voor kiezen nu al jaarlijks of eenmalig een gift te doen aan de stichting. Dit levert voor u fiscale voordelen op. 

Welke rol speelt VDM in deze stichting?

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de zakelijk directeur van de organisatie het Dordrechts museum (voorzitter), Richard Coenraad namens VDM (secretaris), Niels Wepster namens de bedrijfsvrienden BDM (penningmeester). 

Zijn er behalve schenken andere mogelijkheden om het Dordrechts Museum te steunen en welke rol speelt VDM hierin?

Andere manieren van nalaten aan DM in de vorm van legaat/erfenis/fonds op naam kunt u vinden op de website van Dordrechts museum. In het najaar wordt er door het museum een bijeenkomst georganiseerd waar ook alle VDM-leden voor worden uitgenodigd. Hier zal uitgebreid worden ingegaan op alle mogelijkheden van schenken. 

Vereniging Dordrechts Museum heeft al langer een culturele ANBI status: schenkingen komen uiteraard ten goede aan DM, dan wel aan het Schefferfonds naar gelang de wens van de schenker/erflater. 

U vertrekt zeer binnenkort als zakelijk directeur. VDM wil u hierbij danken voor uw jarenlange inzet voor DM. Welk schilderij gaat u het meest missen? 

De boom van Floris Verster is wel een favoriet. Maar het werk van Richard van den Dool, nu in het museum te zien, vind ik ook echt prachtig. Wat ik het meest ga missen zijn de mensen met wie ik al die jaren de meest prachtige projecten heb mogen uitvoeren. Zonder al deze mensen, zowel intern als extern, hadden we niet zo veel bereikt. 

Afbeelding: Richard van de Dool – zonder titel 2022

Meer kunst in beeld

Uitgelicht

Interview met Suzanne Harleman, projectleider tentoonstellingen DM

Verslag activiteit

Lezing Wanderlust door Jenny Reynaerts 

Uitgelicht

Nader bekeken – de Sint Elizabethsvloed