VDM verwerft op beperkte schaal extra gelden die met een gericht doel worden ingezet te weten:

  • Public relations en de daartoe benodigde middelen als folders, website, ledenpas etc.
  • Extra donaties voor het Schefferfonds.
  • Bijzondere activiteiten die niet uit algemene middelen betaald worden, maar dienen om de bekendheid van de vereniging en de musea te vergroten.

Er is een goede afstemming met de Stichting Bedrijfsvrienden van de Dordtse Musea .
De vereniging heeft de ANBI-status.

De volgende bedrijven hebben dit jaar een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd. Hierdoor kan de vereniging een breed publiek informeren over de activiteiten.
Meer informatie of aanmelden als sponsor? Stuur een berichtje naar: info@verenigingdordrechtsmuseum.nl of nellekesmits@outlook.com

 

sponsor Multipost

sponsor Art&Dining

sponsor Bahlmann mode

sponsor Nestrx

Sponsor Theun Okkerse

sponsor Multicopy

sponsor Rob Boon

sponsor RAD - drukkerij

YBP Consultancy

Travel Store

ING