Het bestuur is samengesteld uit belangstellenden voor kunst en cultuur en mensen met verschillende sociaaleconomische, politieke en beroepsmatige achtergrond.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Het bestuur is onbezoldigd.
Het bestuur wordt met raad en daad terzijde gestaan door de directie van Dordrechts Museum en twee vertegenwoordigers namens de Dordtse beeldend kunstenaars.

Jasper Meijer, voorzitter

'Samen kun je meer', dat is de kracht van de vereniging, haar vrijwilligers en de musea.

Marleen-Bartelts-Schilt, penningmeester

Richard Coenraad secretaris

Voor mij persoonlijk staan ontmoeting, verbinden, genieten van schoonheid en het ‘doorgeven’ centraal.

Niels Zegers, activiteiten en De Scheffer

Janine van Zoest, Public Relations

Mensen ontmoeten, van kunst genieten en zorgdragen voor de vereniging

Nelleke Smits-Oerlemans, ledenwerving en sponsoren

Meer jonge mensen enthousiasmeren voor ons prachtige museum

Femke Hameetman, artistiek directeur Dordrechts Museum, adviseur van het bestuur

Ereleden

Dhr. Jup de Groot

Mevr. Geesken Bloemendal-ter Horst

Dhr. Peter Schoon