Het bestuur is samengesteld uit belangstellenden voor kunst en cultuur en mensen met verschillende sociaaleconomische, politieke en beroepsmatige achtergrond.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Het bestuur is onbezoldigd.
Het bestuur wordt met raad en daad terzijde gestaan door de directie van Dordrechts Museum en twee vertegenwoordigers namens de Dordtse beeldend kunstenaars.

V.l.n.r. op de foto

Jasper Meijer, voorzitter; Nelleke Smits-Oerlemans, ledenwerving en sponsoren; Niels Zegers, activiteiten en De Scheffer; Marleen-Bartelts-Schilt, penningmeester; Janine van Zoest, Public Relations; Richard Coenraad secretaris.

Niet op de foto: Femke Hameetman, artistiek directeur Dordrechts Museum, adviseur van het bestuur

 

 

Ereleden

Dhr. Jup de Groot

Mevr. Geesken Bloemendal-ter Horst

Dhr. Peter Schoon