Het bestuur is samengesteld uit belangstellenden voor kunst en cultuur en mensen met verschillende sociaaleconomische, politieke en beroepsmatige achtergrond.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Het bestuur is onbezoldigd.
Het bestuur wordt met raad en daad terzijde gestaan door de directie van Dordrechts Museum en twee vertegenwoordigers namens de Dordtse beeldend kunstenaars.

Jasper Meijer, voorzitter

'Samen kun je meer', dat is de kracht van de vereniging, haar vrijwilligers en de musea.

Marleen-Bartelts-Schilt, penningmeester

Richard Coenraad secretaris

Voor mij persoonlijk staan ontmoeting, verbinden, genieten van schoonheid en het ‘doorgeven’ centraal.

Niels Zegers, activiteiten

Neeltje Mooij, Public Relations

Verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor Dordrechts Museum

Nelleke Smits-Oerlemans, ledenwerving en sponsoren

Meer jonge mensen enthousiasmeren voor ons prachtige museum

Peter Schoon, algemeen directeur Dordrechts Museum, adviseur van het bestuur

Ereleden

Dhr. Jub de Groot

Mevr. Geesken Bloemendal-ter Horst