Het bestuur is samengesteld uit belangstellenden voor kunst en cultuur en mensen met verschillende sociaaleconomische, politieke en beroepsmatige achtergrond.

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Het bestuur is onbezoldigd.
Het bestuur wordt met raad en daad terzijde gestaan door de directie van Dordrechts Museum en twee vertegenwoordigers namens de Dordtse beeldend kunstenaars.

 

V.l.n.r. op de foto

Nelleke Smits-Oerlemans, activiteiten; Janine van Zoest, Public Relations; Jan Ouwenbroek, ledenwerving en sponsoren; Marleen-Bartelts-Schilt, penningmeester; Zittend: Richard Coenraad, secretaris; Anneke van Veen, voorzitter;  .

Niet op de foto: Femke Hameetman, artistiek directeur Dordrechts Museum, adviseur van het bestuur

Ereleden

Dhr. Jup de Groot

Mevr. Geesken Bloemendal-ter Horst

Dhr. Peter Schoon