Als u hier klikt kunt u de statuten van de Vereniging Dordrechts Museum bekijken.

Bijlage: Bestuursreglement Vereniging Dordrechts Museum – Vastgesteld bij bestuursbesluit op de bestuursvergadering van 7 september 2022

Wij hebben de ANBI-status en ons fiscaal nummer is 55.80.079