Denken over schenken

Onlangs heeft het Dordrechts Museum in samenwerking met Vereniging Dordrechts Museum en de Bedrijfsvrienden het Dordrechts Museum Fonds opgericht. Deze stichting ondersteunt het Dordrechts Museum door het verstrekken van middelen die het fonds heeft verworven en ontvangen via schenkingen, legaten, erfenissen en giften, met als doel uitbreiding en instandhouding van de collectie, het organiseren van tentoonstellingen en het uitdragen van het bestaan van de collectie.

 

Geef Vereniging Dordrechts Museum een schenking tijdens uw leven of bij erfstelling.

Wat zijn de mogelijkheden om te geven aan kunst en cultuur?

 Fiscaal investeren in cultuur
Om ons culturele erfgoed in stand te houden en uit te breiden zijn culturele instellingen gebaat bij extra financiële middelen. Daarom stimuleert de Nederlandse overheid burgers en bedrijven die financieel willen bijdragen aan de culturele sector met fiscale faciliteiten. Een financiële bijdrage kan bestaan uit een schenking (gift), een testamentaire beschikking of sponsoring. Voor burgers en bedrijven geldt dat schenkingen en sponsoring fiscaal aftrekbaar zijn. Het voordeel voor de ontvangende culturele instelling is dat deze bij een schenking of ontvangst uit een nalatenschap geen belasting verschuldigd is. Voorwaarde is dat aan de desbetreffende culturele instelling de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi-status) is toegekend. De Dordtse musea en de VDM voldoen aan deze voorwaarde.

Afbeelding: Wandtapijt ‘Eigen Schuld’ van kunstenaar Mart Veldhuis.
Tot verrassing van Veldhuis is het tapijt gekocht door Joke van Veen en

Jaap Versteegh oprichters van de Galatea Foundation.  Eigen schuld is in langdurige bruikleen gegeven aan Dordrechts Museum. Foto Killian Lindenburg 

Schenken bij leven

Een schenking vindt plaats tijdens het leven. Het kan om geld gaan, maar ook om voorwerpen, aandelen of andere vermogensbestanddelen. Schenken wil zeggen dat er geen tegenprestatie tegenover staat. Wel kunnen schenkers een persoonlijk accent aan hun schenking geven door bijvoorbeeld geld te schenken om het Ary Schefferfonds in stand te houden, de collectie uit te breiden of om een speciaal schilderij aan te schaffen. Het schenken van kunstvoorwerpen geschiedt in overleg met de Vereniging en het Dordrechts Museum omdat de bestemming van de voorwerpen slechts dan kan worden bepaald. Een schenking kan eenmalig of als periodieke schenking worden gedaan. Het totaal aan giften dat jaarlijks wordt gedaan, is fiscaal aftrekbaar zodra het meer bedraagt dan één procent van het inkomen. Wie voor een periode van minimaal vijf jaar elk jaar een gift doet en dit heeft vastgelegd bij de notaris, kan de gift in zijn geheel aftrekken van de belasting. Voor deze manier van belastingvrij doneren geldt geen grensbedrag. Ook bij erfstellingen of legaten is het inschakelen van een notaris nodig.

De vereniging heeft de ANBI-status.
Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op  www.belastingdienst.nl.

Wilt u reageren of heeft u vragen over schenken, neem dan contact op met de secretaris van VDM, de heer Richard Coenraad, via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Schenken na overlijden

afbeelding: Toon Verhoef – Geen titel-2011 acryl-en-olieverf-op-linnen-215-x-145-cm

Wanneer iemand bij leven kiest voor het opmaken van een testament worden daarin de erfgenamen benoemd. Naast het benoemen van erfgenamen, kan de erflater er ook voor kiezen om legaten op te nemen. Een persoon of organisatie die een legaat ontvangt krijgt een stukje uit het bezit van erflater, bijv. een geldbedrag of een schilderij. Dit is dus een vorm van schenking.

VDM opgenomen in het testament

De vereniging heeft in haar 180-jarig bestaan ook legaten mogen ontvangen. De bekendste legaten zijn die van de dochter van Ary Scheffer, Cornelia Marjolin-Scheffer en van haar echtgenoot dr. René Nicolas Marjolin. Met dit legaat is het Ary Schefferfonds opgericht en zijn beurzen (later Schefferprijs) verstrekt aan onder meer Willy Sluiter (1873-1949), Piet Ouborg (1893-1956) en Raquel van Haver (1989).

Meest recent

Afbeelding: Ina van Zyl – Darling Buds

Meer recent heeft de vereniging enkele legaten mogen ontvangen van VDM-leden die ons helaas zijn ontvallen. In 2006 heeft wijlen mevrouw J. Noorda-Groen 1/30 van haar vermogen gelegateerd aan de verenging. Daarnaast heeft de vereniging in 2015 een legaat met een substantieel bedrag mogen ontvangen van wijlen mevrouw R. Dekker. Van dit legaat heeft de verenging twee werken aangekocht van Ina van Zyl en één werk van Toon Verhoef ten behoeve van de VDM-collectie  (zie de afbeeldingen in dit artikel). Tevens mocht de vereniging in 2017 een legaat ter vrije besteding ontvangen van wijlen mevrouw N. de Groot.

Het kan ook anders

Onlangs is na overlijden van een VDM-lid een schilderij door de erven aangeboden om opgenomen te worden in de VDM-collectie. Dit was een wens van de erflater. In dat geval wordt altijd advies gevraagd aan het Dordrechts Museum. Helaas heeft het VDM-bestuur de erven moeten meedelen dat het aangeboden schilderij geen bijzondere en specifieke toevoeging zou zijn aan de collectie. Dat doet niets af aan de erkentelijkheid van de vereniging voor het VDM-lid.

Schenkingen van leden ( 2 interviews)

Wat beweegt mensen tot het schenken van een kunstobject of het doen van een financiële bijdrage aan een museum in het algemeen? In deze driedelige reeks gaan we op zoek naar VDM-leden die aan het Dordrechts Museum hebben geschonken en vragen wij naar hun beweegredenen. We mochten dit keer langskomen bij ons lid Goverdina Philips.

Voor het interview klik hier

Wat beweegt mensen tot het schenken van een kunstobject of het doen van een financiële bijdrage aan een museum in het algemeen? In dit artikel gaan we op zoek naar VDM-leden die aan het Dordrechts Museum hebben geschonken en vragen wij naar hun beweegredenen. We mochten dit keer langskomen bij ons erelid Geesken Bloemendal-ter Horst en haar echtgenoot Martin Bloemendal. 

Voor het interview klik hier