Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering, die eens per jaar in juni wordt gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en worden jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Toekomstplannen worden gepresenteerd om actieve betrokkenheid te stimuleren.

De Algemene Ledenvergadering vind plaats op woensdag 19 juni 2019 om 19.30 uur in De Zaal van het Dordrechts Museum.

 

 

De volgende stukken kunt u hier downloaden:

Agenda Algemene Leden Vergadering 2018

Notulen ALV 2018 (concept)

Jaarverslag 2017

Begroting  VDM 2018

 

Extra mededeling over Beleggen