Algemene Leden Vergadering

 

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering, die eens per jaar in mei/juni wordt gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en worden jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Toekomstplannen worden gepresenteerd om actieve betrokkenheid te stimuleren.

De Algemene Ledenvergadering staat dit jaar gepland op woensdag 11 mei 2022 in De Schoumanzaal van het Dordrechts Museum.

U kunt hieronder o.a. de stukken raadplegen, zoals het secretarieel en financieel jaarverslag en de jaarrekening van het verantwoordingsjaar 2021.
Eventuele vragen kunt u richten aan de secretaris: richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl