Schefferfonds –curatorenprogramma voor Dordtse kunstenaars

In 2020 is besloten om vanuit het Schefferfonds een pilot te starten met een regionaal Curatorenprogramma, in samenwerking met het Dordrechts Museum.

Er zijn 14 Dordtse kunstenaars geselecteerd voor een gesprek met een curator van hun keuze. We hebben het programma moeten uitstellen naar 2021 vanwege de strenge coronamaatregelen en de in 2020 hoog oplopende besmettingscijfers in onze regio. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De planning voor 2021 is in de week van 24 november – 3 december

 

Curatorenprogramma 

Dordtse kunstenaars worden in contact gebracht met deskundigen uit de kunstwereld, om kennis en ervaring uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan een galeriehouder, een kunstcriticus, een curator van een museum, of een meer ervaren kunstenaar. Zij bezoeken de regionale kunstenaars in hun atelier en gaan met hen in gesprek over hun werk en professionele ontwikkeling.

Wie komt in aanmerking?

 Kunstenaars, die een atelier in Dordrecht hebben en op professionele basis met kunst bezig zijn komen in aanmerking. Er is geen minimum- of maximumleeftijd voor inschrijving. Zowel beginnende als verder gevorderde kunstenaars kunnen reageren. Alle kunststijlen en technieken binnen de beeldende kunst komen in aanmerking.

Curatoren

De Vereniging Dordrechts Museum en het Dordrechts Museum hebben de volgende deskundigen uit de kunstwereld bereid gevonden om aan het programma deel te nemen in 2021.

Van links naar rechts op de foto

  • Niek Hendrix, beeldend kunstenaar en oprichter van het webmagazine Lost Painters
  • Manuela Klerkx, kunstagent en auteur
  • Julia Geerlings, curator en directeur A Tale of a Tub, Rotterdam
  • Marleen Hartjes, programmacoördinator bij het Van Abbemuseum
  • Jaring Dürst Britt, oprichter en directeur galerie Dürst Britt & Mayhew, Den Haag
  • Robert Zandvliet, beeldend kunstenaar

Voor meer informatie over de curatoren klik hier

De atelierbezoeken aan 13 geselecteerde Dordtse kunstenaars hebben plaats gevonden op woensdag 24 november, woensdag 1 december, donderdag 2 december, en vrijdag 3 december 2021, waarbij de coronaregels strikt in acht werden genomen.

Aanmelden en selectie: de volgende editie vind plaats in 2023.

Dat kan door een cv in te sturen, documentatie van het eigen werk, plus een motivatiebrief waarin wordt uitgelegd waarom en op welk vlak er behoefte is aan verdere ontwikkeling. Ook de keuze voor een of twee curatoren wordt hierin toegelicht. Aanmelden kan via: www.verenigingdordrechtsmuseum.nl/de-scheffer-schefferfonds of via een e-mail naar: schefferfonds@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Daarna wordt door de Vereniging Dordrechts Museum en het Dordrechts Museum een selectie gemaakt uit de inzendingen. Gelet wordt op de motivatiebrief en de artistieke kwaliteit van het werk.

 

Mogelijk dankzij Schefferfonds
Het Curatorenprogramma wordt gefinancierd vanuit het Schefferfonds. Dit fonds is mogelijk gemaakt door de nalatenschap van de in Dordrecht geboren schilder Ary Scheffer (1795-1858) en zijn familie.
De Vereniging Dordrechts Museum beheert dit fonds dat als doel heeft om kunstenaars te ondersteunen in hun beroepspraktijk. Vanuit het fonds wordt ook de landelijke kunstprijs De Scheffer uitgereikt in de even jaren.

 

Regionale aankoop vanuit het Schefferfonds

De helft van de opbrengst van het Scheffer-legaat, tegenwoordig aangevuld met schenkingen van leden of extra contributie, werd van 2010 – 2018 gebruikt voor het aankopen van werk van Dordtse/aan de Drechtsteden regio gelieerde kunstenaars. Deze aankoop vond plaats in de even jaren. De Schefferaankoop bedraagt maximaal €. 5.000.- . De bestemming hiervan kan passen in de hedendaagse collectie van het Dordrechts Museum, maar ook een meerwaarde hebben voor Huis van Gijn of het Hof van Nederland. Ralf Kokke, winnaar 2018, heeft in 2019 een extra schenking gedaan aan het museum. Klik hier!

Winnaars Scheffer aankoop

2018: Ralf Kokke : ‘a tiger’
2016: geen aankoop i.v.m. 175 jarig bestaan van VDM in 2017
2014: Ton Kraayeveld: aankoop ‘Umzug’; ‘Ostsicht’; ‘Lounge’
2014: Ton Kraayeveld: Tentoonstelling in DM: ‘UMZUG’
2012: Marije Vogelzang: aankoop ‘eetbare Simon’ voor Huis van Gijn
2010: Ton Kraayeveld: aankoop ‘Passage’   Zie hieronder

2018 Ralf Kokke: 'a tiger' - Acryl on canvas 110-120 cm.

2014: Ton Kraayeveld: 'Ostsicht'

2014: TonKraayeveld: 'Lounge'

2014:Ton Kraayeveld: UMZUG

2012: Marije Vogelzang: Eetbare Simon in Huis van Gijn

2010: Ton Kraayeveld: Passage, oil on canvas, 42 x 63 cm, 2007