Florentijnse+tuin

Wat was het soms ideaal museumweer, deze zomer. Dwalend door de collectie stuitte ik op dit werk van Pyke Koch, in 2020 aan DM in bruikleen gegeven uit de collectie Cees Röling, getiteld de Florentijnse tuin.
Bij Florence denken we aan Italië, aan vakantie en aan schitterende kunstwerken uit een lange geschiedenis. Dit werk van Pyke Koch roept een heel andere sfeer op. Als door een decor dwaalt een vrouw geblinddoekt rond, op de tast lijkt ze haar weg te zoeken. Koch schilderde het in 1938 toen het nog vrede was, maar de spanningen in Europa al op begonnen te lopen. Achteraf zien we duidelijker hoe Hitler al bezig was zijn macht uit te breiden over Oostenrijk en Tsjechoslowakije, een politiek die uiteindelijk zou uitlopen op de Tweede Wereldoorlog. Toen hoopten de politici hem nog tot matiging te kunnen bewegen door toe te geven aan zijn verongelijkte eisen. 

Wat een actueel schilderij is dit anno 2023. Van alle kanten komen dreigingen op ons af: klimaat- en milieu-gerelateerde crises, oorlog in Oekraïne, terrorisme en staatsgrepen in Afrika. Zelfs Noord-Italië ontkomt niet aan apocalyptische taferelen als het natuurgeweld losbarst. Je kunt niet anders dan hopen dat de donkere wolken gauw weer zullen wegdrijven. En die vrouw, laat ze haar blinddoek afdoen. Welke blinddoek moeten wij wegtrekken? 

Marijke van Vliet 

Meer kunst in beeld

Uitgelicht

Schefferweetjes 10

Verslag activiteit

vdm in kmsk antwerpen 2023

Seizoensbericht

Zomerbericht 2023