Voor de leden van VDM is er een bijzonder aantrekkingspunt: het schoorsteenstuk in de entreehal van het museum. Menigeen loopt er misschien aan voorbij, maar na het lezen van dit artikel hopelijk niet meer. Het schilderij, dat jaren lang voor het oog van het publiek verborgen bleef en nu na een zorgvuldige restauratie weer is teruggebracht op de plaats waarvoor het gemaakt werd (in situ), is van de in de 19e eeuw beroemd geworden zeeschilder Johannes Christianus Schotel (1787-1838). Deze was lid van de Hervormde Kerk en bekleedde verscheidene malen de functie van diaken of ouderling. In de periode 1817-1822 trad Schotel op als diaken van de Grote Kerk, waarbij hij verantwoordelijk werd voor de armen van de 9e wijk. Er was veel armoede in die tijd en bij gebrek aan een sociale dienst vervulden deze kerkelijke ambtsdragers (samen met die van de Lutherse en Rooms-Katholieke kerken) hun taak voor alle armen van de stad, verdeeld over tien wijken. De diakenen van de Grote Kerk waren met zijn tienen. Als elfde was een boekhouder bij het geheel betrokken.

In 1819 werd de vergaderzaal van de diakenen, de huidige entreehal van het Hof van Nederland, opgeknapt en Schotel, toen nog aan het begin van zijn carrière en nog niet zo beroemd als later, droeg daaraan bij door een symbolisch werk te maken: op de achtergrond zien we een schip dat vergaat. In de zee dobberen mensen, die aan het verdrinken zijn. Op de voorgrond proberen elf mannen in een reddingsboot zoveel mogelijk mensen uit het water te trekken en in de boot te hijsen. Onder het geheel is een spreuk aangebracht, een tekst van ds. Tydeman, destijds een van de predikanten in Dordrecht. De tekst luidt: Redt moedt en deugd den mensch, trots zee, orkaan en dood, Hier zorgt het armbestuur voor d’armen in hun nood.

Schotel maakte later nog veel meer zeegezichten. In het Dordrechts Museum hangt Het stranden van de Delphine voor de kust van Zandvoort in 1822, een werk dat hij maakte voor de Dordtse reder en koopman Jacobus de Voogd, wiens neefje omkwam bij die schipbreuk. Ook De Voogd komt voor op de lijst van diakenen. Het toont maar weer eens aan hoezeer door elkaar lopende netwerken een kunstenaar vooruit kunnen helpen!

Meer kunst in beeld

De Scheffer

Joost Krijnen winnaar De Scheffer 2015

A rare case of exceptional confusion, 2013

Seizoensbericht

Herfstbericht 2015

Verslag activiteit

Verborgen verhalen van Dordrecht

De Kaiyo-Maru, een Japans oorlogsschip van Dordtse bodem