Onlangs heeft het Dordrechts Museum in samenwerking met Vereniging Dordrechts Museum en de Bedrijfsvrienden het Dordrechts Museum Fonds opgericht. Deze stichting ondersteunt het Dordrechts Museum door het verstrekken van middelen die het fonds heeft verworven en ontvangen via schenkingen, legaten, erfenissen en giften (zowel in geld als in natura bijvoorbeeld schilderijen of andere kunstvoorwerpen) met als doel uitbreiding en instandhouding van de collectie, het organiseren van tentoonstellingen en het uitdragen van het bestaan van de collectie. 

In het vorige artikel stond schenking van objecten bij leven centraal. In dit artikel gaan we dieper in over schenken na overlijden.

Schenken na overlijden 

Wanneer iemand bij leven kiest voor het opmaken van een testament worden daarin de erfgenamen benoemd. Naast het benoemen van erfgenamen, kan de erflater er ook voor kiezen om legaten op te nemen. Een persoon of organisatie die een legaat ontvangt krijgt een stukje uit het bezit van erflater, bijv. een geldbedrag of een schilderij. Dit is dus een vorm van schenking. 

VDM opgenomen in het testament 

De vereniging heeft in haar 180-jarig bestaan ook legaten mogen ontvangen. De bekendste legaten zijn die van de dochter van Ary Scheffer, Cornelia Marjolin-Scheffer en van haar echtgenoot dr. René Nicolas Marjolin. Met dit legaat is het Ary Schefferfonds opgericht en zijn beurzen (later Schefferprijs) verstrekt aan onder meer Willy Sluiter (1873-1949), Piet Ouborg (1893-1956) en Raquel van Haver (1989).

Meer recent heeft de vereniging enkele legaten mogen ontvangen van VDM-leden die ons helaas zijn ontvallen. In 2006 heeft wijlen mevrouw J. Noorda-Groen 1/30 van haar vermogen gelegateerd aan de verenging. Daarnaast heeft de vereniging in 2015 een legaat met een substantieel bedrag mogen ontvangen van wijlen mevrouw R. Dekker. Van dit legaat heeft de verenging twee werken aangekocht van Ina van Zyl en één werk van Toon Verhoef ten behoeve van de VDM-collectie  (zie de afbeeldingen in dit artikel). Tevens mocht de vereniging in 2017 een legaat ter vrije besteding ontvangen van wijlen mevrouw N. de Groot. 

Het kan ook anders 

Onlangs is na overlijden van een VDM-lid een schilderij door de erven aangeboden om opgenomen te worden in de VDM-collectie. Dit was een wens van de erflater. In dat geval wordt altijd advies gevraagd aan het Dordrechts Museum. Helaas heeft het VDM-bestuur de erven moeten meedelen dat het aangeboden schilderij geen bijzondere en specifieke toevoeging zou zijn aan de collectie. Dat doet niets af aan de erkentelijkheid van de vereniging voor het VDM-lid. 

Wilt u meer weten? Zie https://www.dordrechtsmuseum.nl/het-dordrechts-museum-fonds/  of neem contact op met de secretaris via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Meer kunst in beeld

Seizoensbericht

Zomerbericht 2023

Uitgelicht

Schefferweetjes 10

Uitgelicht

’n Gesprek met Take pART