Home > Activiteiten > Vrienden van Musea: bezoek musea Zutphen

Vrienden van Musea: bezoek musea Zutphen

Locatie
Datum
Tijd
Zutphen
2 november 2019
13.00 uur

Voor deze activiteit moet u zich vóór 24 oktober a.s. aanmelden via de e-mail: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl 

Voor meer informatie over de Musea Zutphen klik hier

Bezoek aan musea aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Musea (NFVM)

VDM is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM). Sinds begin dit jaar organiseren een aantal vriendenverenigingen uitwisselingen, waarbij de ontvangende vereniging een rondleiding in ‘hun’ museum aanbiedt aan leden van de andere verenigingen. De bezoekdagen zijn vooral bedoeld voor de eigen leden van de Vriendenverenigingen i.c. VDM leden. De ontvangende museumvrienden heten de bezoekers op de aangegeven dag en tijd welkom en vertellen daarbij hoe zij aan het bezoek invulling willen geven. De bezoekende vrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar het ontvangende museum en betalen zelf de entree.De ontvangende Vrienden van Musea heten de bezoekers op de aangegeven dag en tijd welkom met een kopje koffie en vertellen daarbij hoe zij aan het bezoek invulling willen geven.

Eventueel gezamenlijk vervoer kan in de eigen vriendenkring worden geopperd en geregeld.

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten