Kim van Norren met beeld en tekst

2011

Het werk van Kim van Norren is bedrieglijk verleidelijk, waardoor haar met bezieling gekozen teksten des te sterker binnenkomen. De Scheffer, besloot de jury, is opgericht als aanmoedigingsprijs en moet daarom gaan naar een kunstenaar die nog aan het opstijgen is, maar zijn/haar talent wel al meer dan bewezen heeft om opname in een museale collectie te rechtvaardigen. In dit licht moet de keuze voor Kim van Norren als winnaar van De Scheffer 2011 mede gezien worden. We zien Van Norren graag haar vleugels verder uitslaan, en zijn ervan overtuigd dat haar komende expositie in het Dordrechts Museum het publiek onverwacht zal raken.

Meer kunst in beeld

De Scheffer

Charlotte Dumas Schefferwinnaar 2008

In de tentoonstelling - Graag gezien- werd haar foto gecombineerd met een schilderij van vroeger.

De Scheffer

De Scheffer 2015

Ary Scheffer in zijn tijd was een voorbeeld voor jonge kunstenaars

De Scheffer

Elspeth Diederix winnaar van De Scheffer 2005