Home > Activiteiten > Singer en Dudok, twee monumenten in ’t Gooi

Singer en Dudok, twee monumenten in ’t Gooi

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
Halmaheiraplein, grote parkeerterrein
20 april 2018
08.30
€ 55,-
50

Tweede datum: 20 april (er zijn nog enkele plaatsen vrijgekomen).

Het recent vernieuwde Singer Museum in Laren en het mooie, door Dudok ontworpen, Raadhuis van Hilversum, zijn ons doel voor de voorjaarsexcursie. Het Singer Museum slaagt er steeds weer in prominente privé-collecties binnen de muren te halen. Zo ook nu weer. De tentoonstelling met de begeleidende naam ‘A wonderful Journey’ Impressionism & Beyond’ vertelt aan de hand van van de collectie van de Van Vlissingen Art Foundation, met namen als Monet, Manet, Renoir, Degas, Pissarro, Van Gogh (met ook zijn nieuw ontdekte tekening), Dufy, Picasso, – ja wie eigenlijk niet? – het verhaal van de passie van het verzamelen.

Wij wandelen gezamenlijk naar onze lunchlocatie en zien zo nog iets van het pittoreske Laren.
’s Middags, na de lunch, dompelen wij u onder in de architectuur. De architectuur van Willem Marinus Dudok, wiens naam onlosmakelijk verbonden is met Hilversum, waar hij als stadsarchitect en stedenbouwkundige zijn stempel op drukte. Door de hele stad zijn de ontwerpen te vinden en als het een beetje meezit zullen wij met de bus langs enkele rijden, maar het Raadhuis is en blijft zijn meest prominente werk in Hilversum. Hij bouwde het in een parkachtige omgeving, een villawijk, op het voormalige landgoed ‘Den Witten Hull’. Wij gaan het Raadhuis bezoeken en worden rondgeleid door het Dudok Architectuur Centrum, een centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Cultureel Erfgoed. We kunnen zelfs de toren beklimmen. Let wel het hoeft niet, er is genoeg te zien en te genieten ook zonder deze klauterpartij, maar het zou kunnen. Tijdens het afsluitende drankje in een andere ‘echte’ Hilversumse locatie kunnen wij napraten over hetgeen we gezien hebben.

Noteer de datum in uw agenda: vrijdag 13 april en meldt u snel aan. We weten het, deze datum is een uitdaging, maar we vertrouwen erop dat het goed gaat.
Vertrek: om half negen vanaf het grote parkeerterrein aan het Halmaheiraplein, bij de sportvelden.
Kosten: €55,- U kent de procedure, pas na aanmelding via de site én overmaking van het bedrag op de bekende rekening met uw lidnummer en de activiteit is uw aanmelding compleet.

Nota bene: wij zijn gast in het Raadhuis – er wordt gewerkt en vergaderd – wij moeten als groepje bij elkaar blijven, de rondleiders volgen en vooral onderling niet te luid praten.

Videoverslag eerste excursie “t Gooi

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten