Home > Activiteiten > Kraayeveld in gesprek met Willems

Kraayeveld in gesprek met Willems

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
De Zaal van het DM met een vervolg In de expositieruimte van op de tweede verdieping
1 maart 2015
12.00 - 13.00 uur
€ 5.--
100

In gesprek met Ton Kraayeveld

In een interview van Gerrit Willems ( conservator hedendaagse kunst) met Kraayeveld hoort u zondag 27 juli om 12 uur in de Zaal van het Dordrechts Museum  over de achtergronden van het werk van deze kunstenaar. Wat beweegt hem, waarom zoekt hij naar deze specifieke manier van vastleggen van beelden en situaties. Aansluitend gaat u met de kunstenaar en conservator naar de tentoonstellingszalen.
De Dordtse kunstenaar Ton Kraayeveld werkt al jaren gestaag aan schilderijen en tekeningen van sterk vereenvoudigde voorstellingen met heldere kleuren en duidelijke contouren. Het museum volgt Kraayeveld al langer en de tijd was rijp voor een overzicht. Van eind juli tot begin oktober is er een keuze uit het werk van de laatste tien jaar te zien.
    
Schilderijen van Kraayeveld hebben altijd een neutrale uitstraling en een uitgesproken matte huid. Licht en schaduw worden sterk gestileerd evenals de voorstelling die meestal lijkt te zweven tegen een platte achtergrond. Kraayeveld werkt niet expressief en de materie van de verf wordt niet als een zelfstandig uitdrukkingsmiddel gebruikt. Geen sterke emoties, geen hevige gebaren, geen duidelijk handschrift. De manier van schilderen staat ten dienste van inhoud en onderwerp.
Kraayeveld schildert en tekent een heel eigen wereld. De neutrale ruimte biedt de kunstenaar de kijker aan, zodat deze zijn eigen gedachten beter op het doek kan projecteren. Het werk van Ton Kraayeveld veranderde ingrijpend tijdens een werkperiode in Afrika in het jaar 2000. Van een cerebrale ‘kunst over kunst’ ging hij kunstwerken maken waarin maatschappelijke, culturele en politieke thema’s herkenbaar zijn: migratie, huisvesting, bureaucratie, macht, koloniale geschiedenis. Tijdens zijn verblijf in Berlijn enkele jaren later, werkte hij zijn onderwerpen verder uit in een idioom dat nog altijd kenmerkend is. De eenvoudige huisjes van de Afrikaanse townships vertonen een sterke verwantschap in vorm met de modernistische architectuur en de decoratieve patronen van gebouwen en woonwijken in voormalig Oost-Berlijn: Kraayeveld schildert en tekent zijn beeldende ideeën, die nooit direct maatschappelijk geëngageerd zijn, op zo’n manier dat er zich een zekere dubbelzinnigheid voordoet. De kijker blijft in het ongewisse.
Kom zeker luisteren en kijken deze middag. De Schefferaankoop 2014 hangt misschien op de tentoonstelling evenals een ander werk dat we bezitten.
In gesprek met… vindt plaats op zondag 27 juli, aanvang 12.00 uur in De Zaal van het Dordrechts Museum. De kosten voor deze middag inclusief een consumptie bedragen € 5,50 per persoon, over te maken naar banknummer NL 16 INGB 0003 3958 96 ten name van Vereniging Dordrechts Museum, o.v.v. uw lidnummer en ‘In gesprek met’ .
Let op, uw aanmelding is pas definitief in combinatie met uw betaling. Aanmelden vóór  14 juli 2014.
   

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten