Home > Activiteiten > Het verzamelbeleid van het Dordrechts Museum

Het verzamelbeleid van het Dordrechts Museum

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
Dordrechts Museum - Schoumanzaal
27 augustus 2020
19.30
Vol
30

Een levende collectie

Eind augustus (27/8)  geeft Annette de Vries, hoofd collectie een lezing voor de leden van VDM met als onderwerp het aankoopbeleid/verzamelbeleid van het museum.  Deze lezing was oorspronkelijk in maart gepland , maar kon door corona niet doorgaan.

De aanschaf van schilderijen vanaf 1842 tot nu en de totstandkoming van de collectie zoals die nu is, is natuurlijk volgens een plan verlopen. Welke filosofie zit erachter en welke accenten worden gelegd? Wanneer past een schilderij binnen onze collectie en wanneer niet?

Ook de buitenlandse kunst behoort tot de aandachtsgebieden.  En wat nog belangrijker is : wat komt er op de markt? Hebben we daar het geld voor of kunnen we de hulp inroepen van instanties als het Rembrandt Fonds, of onze Stichting Bedrijfsvrienden?

Annette de Vries zal voor ons die avond een duidelijk beeld schetsen van dit beleid.

Het Dordrechts Museum begon ooit met één schilderij: Gezicht aan de Rijn van Willem de Klerk (1843), een schenking van de toenmalige burgemeester. Sindsdien is de collectie dankzij aankopen, schenkingen en langdurig bruiklenen uitgegroeid tot een collectie van zes eeuwen Nederlandse schilderkunst van (inter)nationaal niveau. Verzamelen doe je gericht en met artistiek gevoel. Kwaliteit staat altijd centraal. Hoe belangrijke clusters van werken zich de afgelopen ruim 175 jaar hebben gevormd en verbreed. Welke accenten er zijn gelegd en waarom. Het is als met het weven van een tapijt: de collectie krijgt steeds meer kracht, kleur en stevigheid en is daarmee ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zoeken ook naar nieuwe wegen, zoals werken die de internationale context van onze collectie versterken en werken die het cluster hedendaags/modern een stevig eigen gezicht binnen het Nederlandse museale landschap geven. Natuurlijk zijn we afhankelijk van kansen die de markt biedt. Ook kunnen we beslist niet zonder de steun van fondsen en onze (bedrijfs)vrienden: VDM en BDM! Maar als je weet wat je wilt, is er veel mogelijk.

Uw aanmelding wordt definitief als u uw bijdrage hebt overgemaakt
op bankrekeningnummer NL16INGB0003395896  t.n.v. Vereniging Dordrechts Museum. Vermelding: naam van de activiteit en uw lidnummer. Op de VDM pas staat uw lidnummer en of het om een enkele dan wel een duo-pas is.

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten