Home > Activiteiten > Feesten voor de vrijheid

Feesten voor de vrijheid

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
Het Hof
23 september 2016
15.00 uur
€ 4,50
50

Op 23 september verzorgt Marianne Eekhout in Het Hof een lezing, aansluitend bij de tentoonstelling ‘Feesten voor de vrijheid, Beelden uit de collectie van Simon van Gijn’.

Zoals bekend was Simon van Gijn een trotse vaderlander, die als het mogelijk was historische plekken bezocht, zich verdiepte in de vaderlandse geschiedenis en een unieke verzameling prenten bijeen bracht, waarin thema’s als vrijheid en onafhankelijkheid een belangrijke rol speelden. Deze collectie beschouwde hij als een spiegel voor het heden. Door kennis van het verleden, kun je het heden beter begrijpen, was zijn stellige overtuiging. Talloze Dordtse prenten, affiches, portretten en kaarten verzamelde hij en bundelde deze tot Dordracum Illustratum. In 1916 schonk hij deze unieke verzameling aan de gemeente.

In het ons bekende Huis Van Gijn zijn misschien wel wat prenten terug te vinden, maar een groot deel bevindt zich in het depot. Op deze tentoonstelling zien we een selectie uit deze bijzondere prentenverzameling. Dordtse feestvierders van weleer in nooit eerder getoonde kleurige kostuumtekeningen. Maar zoals gezegd , het betreft een selectie. Marianne Eekhout toont ons tijdens haar lezing een aantal originele werken en geeft daarbij ook aan waarom bepaalde prenten wel gekozen zijn en welke mooie parels in het depot zijn achtergebleven.

Geniet met ons van onze feestvierende stadgenoten en de lezing in Het Hof. U kunt zich voor deze lezing aanmelden via de site en uw bijdrage van € 4,50 storten op rekening NL 16 INGB 0003395896 t.n.v. Vereniging Dordrechts Museum onder vermelding van uw lidnummer en de activiteit.

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten