Home > Activiteiten > Atelier bezoek

Atelier bezoek

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
Wijnstraat 119
15 augustus 2015
14.00 - 16.00 uur
€ 7.--
50

Zaterdag 15 augustus van 14.00 – 16.00 uur gaan we op atelierbezoek. In de Wijnstraat staat een oud schoolgebouw, waarin diverse bekende Dordtse kunstenaars hun atelier hebben. De ateliers zijn meestal voor het publiek gesloten. Dit is een unieke gelegenheid om de kunstenaars aan het werk te zien. Maximaal aantal deelnemers: 50.

Gerhard Lentink geeft een lezing over zijn gehele oeuvre. Ton van Dalen, Ton Kraayeveld en Albert Zwaan stellen hun ateliers open en geven uitleg over hun werk.  

Het atelier is gevestigd in een 1906 gebouwde katholieke jongensschool. Een echte gangschool, symmetrisch van opzet, met lokalen aan weerszijden van een gang. Het is een sober gebouw, dat geheel gericht was op klassikaal onderwijs. Het pand mist zijn bekroning. In de jaren 60 van de vorige eeuw is de gemetselde balustrade verwijderd. Na de restauratie is de gevelwand tussen de Gravenstraat en de Schrijversstraat in perfecte staat, met uitzondering van deze ene balustrade.

Over de kunstenaars

Albert Zwaan ziet ieder doek als een experiment van schilderen fotoshoppen. Hij is in 1970 in de Vogelbuurt in Dordrecht geboren en daar ook opgegroeid. In zijn jeugd was hij een fanatiek voetballer en graffiti-artiest, maar studeerde uiteindelijk cum laude af aan de Academie van Beeldende Kunst, St. Joost in Breda.Sindsdien knipt, plakt, schraapt en smeert, kortom schildert hij binnen het thema `Stadslandschappen`. Hij vindt zijn inspiratie in zijn stad en de Biesbosch. Zijn doel op dit moment is: door met de variatie in verfmaterie en de steeds verdere deformering van het beeld, van onze herkenbare dagelijkse realiteit, te komen tot een verrassend beeld van licht en materie. Prijzen: in 2003 de Ary Schefferprijs en de Rabobank Pictureprijs, in 2009 de Pictura Publieksprijs. Via Artist in Residence werkte hij 6 maanden in Berlijn. De schilderijen van Zwaan hingen in vele musea w.o. het Dordts Museum en het New Green Mountain Museum in Denemarken. Zie verder: http://www.albertzwaan.nl

Gerard Lentink in hal van Albert Schweitzer ziekenhuis

Gerhard Lentink beziet zijn werk als een gruwelijk traag uitgesproken liefdesverklaring.
Hij is in 1956 geboren in Deventer. Na zijn opleiding aan de Vrije Academie in Amsterdam en aan de Academie van Beeldende Kunsten St. Joost te Breda, reisde hij door vele verre landen en vestigde zich tenslotte in 1982 in Dordrecht. Hij maakt sindsdien monumentale houten beelden, vaak met een mythologische inslag, environment projecten in vele Europese landen en schrijft autobiografische schetsen. Zie verder http://www.gerhardlentink.nl

 

 

Ton Kraayeveld

Ton Kraayeveld is in 1955 in Sliedrecht geboren en volgde de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Hij is al 15 jaar lid van Pictura.
In 2014 heeft VDM drie weken van hem aangekocht. In zijn werk komen figuratie en abstractie naast elkaar voor. Uitgangspunt voor veel van zijn werken zijn indrukken en ervaringen die werden opgedaan tijdens reizen of “artist in Residence” projecten in het buitenland. In de thematiek van zijn werk lijkt sprake van een zeker engagement, zoals bijvoorbeeld in beelden, die betrekking zouden kunnen hebben op thema’s als migratie of urbanisering. Zie verder: http://www.tonkraayeveld.nl

 

Ton van Dalen

Ton van Dalen is in 1950 geboren in Dordrecht en volgde de kunstacademie in Rotterdam. (1968 –1973). Hij is mentor aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.
Zijn werk berust op een fascinatie voor ordeningen in de natuur: structuur, woekering, groeikracht en complexiteit. Fotografische waarnemingen zijn het basismateriaal. Deze “gevonden” beelden worden gespiegeld, waardoor een symmetrie ontstaat. Het Hollandse landschap, het rivierenland, is een terugkerende inspiratiebron en thema.

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten