Home > Activiteiten > Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Schoumanzaal (digitaal), Dordrechts Museum
14 oktober 2020
19.30 uur
Vol

Convocatie: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2020 om 19:30u 

Dordrecht, 26 september 2020 

Geacht VDM-lid, 

De Algemene Ledenvergadering (hierna: ALV) is dit jaar anders dan anders. In verband met COVID- 19 heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV dit jaar enkel op digitale wijze te laten plaatsvinden via een livestream vanuit een museumzaal van het Dordrechts Museum. Wij vinden het heel fijn dat het Dordrechts Museum dit mogelijk maakt! 

Aanmelden 

U kunt zich tot en met 8 oktober 2020 via de aanmeldknop hierboven aanmelden voor deze digitale ALV. Indien u zich heeft aangemeld, ontvangt u nadien van de secretaris inloggegevens om aan de ALV deel te nemen. 

Vragen of bezwaren 

De verantwoordingsstukken en overige bescheiden vindt u onder de knop Algemene Ledenvergadering (onderin de balk) of klik hier.

Indien u vragen heeft over deze stukken of indien u bezwaar heeft tegen de stukken of benoemingsvoordrachten, dan verzoek ik u deze aan de secretaris te richten vóór 8 oktober 2020 via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl of via tel. 06-50 44 36 36. Het bestuur zal dan contact met u opnemen om het onderwerp met u van te voren te bespreken of uw vraag zal op de ALV worden behandeld. 

Indien het bestuur vóór 8 oktober 2020 geen reactie of bezwaren van u mag ontvangen over de stukken, dan gaat het bestuur er vanuit dat u akkoord gaat met de voorstellen van het bestuur en dat u tevens décharge verleent aan het bestuur over verantwoordingsjaar 2019. 

Toelichting op de agenda (voor de agenda klikt u hier)

Agendapunt 4 (mutaties bestuur)
Het bestuur neemt afscheid van de twee bestuursleden: Paul Hendriks (penningmeester) en Kitty van Hoorn-van Dam (portefeuille activiteiten). Het bestuur heeft twee enthousiaste leden gevonden die graag de vacante functies willen opvullen in de persoon van de Niels Zegers (portefeuille activiteiten en Marleen Bartelts (penningmeester). Indien er geen tegenkandidaten door de ALV worden voorgedragen, dan zullen de beoogde kandidaten door en tijdens de ALV worden benoemd. Niels heeft zich reeds voorgesteld in het kwartaalbericht. Hieronder stellen wij u graag Marleen Bartelts voor. 

‘De Vereniging Dordrechts Museum was op zoek naar een penningmeester. Met een achtergrond in de financiële dienstverlening vind ik het leuk om in deze rol een bijdrage te kunnen leveren aan de vereniging. 

De doelstellingen van de vereniging kan ik van harte ondersteunen en ik hoop dat we met elkaar kunnen bouwen aan een toekomstbestendige vereniging waarin ook een jongere generatie zich thuis voelt en actief betrokken wordt. 

In mijn rol als docent bij Hogeschool Inholland en HBO Drechtsteden vind ik het sowieso altijd weer mooi om in contact te zijn met de jonge generatie en hen verder te helpen in het realiseren van hun ambities.’ 

Marleen Bartels-Schilt 

Agendapunt 5 (Vaststelling VDM-visiedocument)
In de vorige ALV heeft het bestuur u laten kennismaken met het VDM-visiewerkdocument. Dit visiedocument is mede door de input van de VDM-leden tot stand gekomen. Inmiddels is het werkdocument gegroeid tot een volwaardig visiedocument. Het bestuur stelt voor om dit document door de ALV te laten vaststellen. 

Agendapunt 7 (Instelling VDM-restauratiefonds)
Het bestuur heeft besloten een bedrag van 50.000,- Euro van het eigen vermogen voor de komende jaren te reserveren voor restauratiewerkzaamheden ten behoeve van de eigen VDM-collectie. Het betreft hier gedeeltelijke financiële bijdragen aan restauratieprojecten, waarbij tevens andere fondsen e.d. worden aangewend. Het reglement VDM-Restauratiefonds vindt u op onze website onder de stukken van de ALV. Het bestuur vindt het belangrijk dat VDM niet louter kunst aankoopt, maar ook bijdraagt aan de instandhouding van kunst voor toekomstige generaties. De voorzitter zal op de ALV een toelichting geven op dit agendapunt. Vervolgens zal de directeur van het Dordrechts Museum een toelichting geven op een potentieel restauratieproject. 

Het bestuur hoop dat u begrip heeft voor het besluit om de ALV via digitale wijze te laten plaatsvinden en dat u aan de digitale ALV zult deelnemen. Afhankelijk van de laatste RIVM-richtlijnen zal het misschien mogelijk zijn om met een beperkt aantal leden in de Schouwmanzaal de ALV digitaal op een scherm te volgen. We zullen hierover berichten via onze website. 

Indien u vragen heeft over de ALV kunt u met mij contact opnemen. 

Tot slot maak ik u attent maken op de volgende activiteiten: 

  • 1)  de Dordtse Cultuurnacht zaterdagavond 10 oktober, waaraan ook ons museum deelneemt; en
  • 2)  De expositie ́I love Dordt‘, waaraan ook u kunt bijdragen: voor nadere informatie zie de
    website van DM en VDM.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur van Vereniging Dordrechts Museum, 

Richard Coenraad, secretaris T 06 – 50 44 36 36 

Email: richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl W www.verenigingdordrechtsmuseum.nl 

Kunst in beeld

  • Leven van Leer – tentoonstelling t/m 24 januari 2021 

  • Meer activiteiten