Home > Activiteiten > Lezing in de grote Kerk – afsluiting van de Synode

Lezing in de grote Kerk – afsluiting van de Synode

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
Grote Kerk
15 mei 2019
20.00 uur
gratis
300

Lezing in de Grote Kerk: ‘Heeft de Synode Dordrecht veranderd?'

Prof. dr. Fred van Lieburg brengt een saluut aan de Ode aan de Synode
Presentatie met als titel ‘Heeft de Synode Dordrecht veranderd?’
Precies 400 jaar geleden vond in Dordrecht een kerksynode plaats, later bekend geworden als de Synode van Dordrecht. De synode was naast een kerkvergadering een politiek en cultureel evenement, dat grote invloed heeft gehad op geschiedenis, taal en normen en waarden. De stad Dordrecht herdenkt deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek, genaamd Ode aan de Synode. In het kader hiervan organiseren drie Dordtse erfgoedverenigingen een bijeenkomst op woensdagavond 15 mei 2019 in de Grote Kerk. Daarbij zal professor Fred van Lieburg een presentatie verzorgen. Hij zal zijn, nieuwe, kijk op het synodegebeuren geven. Centraal staat de vraag hoe Dordrecht ervoor stond na de Synode van 1618-1619. Wat betekende deze internationale conferentie voor de lokale burgers? Wat waren de gevolgen voor het stedelijke leven? Wat maakte Dordrecht na 1619 anders dan vóór 1618?
Reconstructie Kloveniersdoelen
Het wordt een presentatie met een tweetal verrassingen. Van Lieburg laat samen met zijn collega Bert Brouwenstijn een unieke digitale reconstructie van de Kloveniersdoelen zien, het gebouw waar de synode gehouden werd. Zowel de buitenkant als het interieur van de Kloveniersdoelen zullen te zien
zijn.
Boekpresentatie
Tot slot presenteert Van Lieburg zijn lang verwachte boek Synodestad: Dordrecht 1618-1619. Op zeer toegankelijke wijze wordt het dagelijks reilen en zeilen van de synode beschreven. Van Lieburg baseerde zich op uitgebreid bronnenonderzoek. Het boek is rijk geïllustreerd.
.

Prof.dr. F.A. van Lieburg
Fred van Lieburg (1967) is hoogleraar Religiegeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Hij is een historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.
Hij schreef het eerste deel van de ‘Verhalen van Dordrecht’, met als titel de Synode van Dordrecht. Tevens schreef hij het boek ‘De Synodestad, dat op 15 mei 2019 zal verschijnen.

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

De inleiding op de lezing zal gegeven worden door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit.
Jaap Smit studeerde theologie en begon zijn loopbaan als predikant. Voordat hij commissaris van de Koning werd, was hij onder meer algemeen directeur van Slachtofferhulp Nederland en voorzitter van het CNV.

Ode aan de Synode
De openingsbijeenkomst en de afsluiting van de Synode van Dordrecht vonden plaats in de Grote Kerk. Dit is het enige gebouw dat een (prominente) rol speelde tijdens de Synode en ook nu nog te bezoeken is. Niet vreemd is dat juist de Grote Kerk gekozen is als locatie voor deze lezing.

 

De lezing wordt georganiseerd door drie Dordtse verenigingen, namelijk de Vereniging Dordrechts Museum, de Vereniging Oud-Dordrecht en de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht.
De bijeenkomst is één van de laatste activiteiten in het kader van de herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht.

De lezing vindt plaats in het schip van de Grote Kerk. Een ringleiding is aanwezig. De kerk is open vanaf 19.30. Aanvang lezing: 20.00

Iedereen is welkom: U HOEFT ZICH NIET AAN TE MELDEN

Kunst in beeld

  • Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

    Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
    And there is no space, but there's left and right

  • Meer activiteiten