Met kudde schapen door binnenstad Dordrecht

Zaterdagmiddag 20 mei trok er een schaapskudde dwars door de stad.

De schapen op het Scheffersplein
De schapen in de Museumtuin

Vertrekpunt was Voorstraat 125, het eindpunt de tuin van het Dordrechts Museum. Doel van dit alles was om aandacht te genereren voor de sms-actie “Houd de herder bij de Schapenkoppen”. ANBI Stichting Thuis in Dordt is sinds februari bezig met geld in te zamelen om zodoende zeven monumentale kamerschilderingen van Aert Schouman aan te kunnen kopen voor het Dordrechts Museum. De schilderingen hingen ooit in het pand Voorstraat 125. Momenteel heeft het Dordrechts Museum de werken in bruikleen. Er is ruim drie ton nodig voor de aankoop. De teller staat inmiddels op ruim €170.000,00.  TV Dordrecht deed in het programma “Dit Weekend In Dordt” een uitgebreid verslag van de tocht die de schapen aflegden door de Dordtse binnenstad. Zie de link hierboven.

 

Ter gelegenheid van het 175 jarig jubileum van het Dordrechts Museum hebben de Vereniging Dordrechts Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum de handen ineengeslagen om de schilderingen uit Il Pastor Fido van Schouman als cadeau aan te bieden namens iedereen die het museum een warm hart toedraagt.

Help mee en zorg dat de zeldzame 18e eeuwse 7 kamerschilderingen Il Pastor Fido ‘de trouwe herder’ in het 175-jarige Dordrechts Museum blijven!

Donatie op bankrek nr NL28 RABO 0316 3206 25 tnv Stichting Thuis in Dordt.

Meer informatie op www.thuisindordt.nl.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.