De Stichting heeft nog diverse acties in het vooruitzicht. Ze is op tournee langs regionale serviceclubs, benadert diverse regionale bedrijven.

Op 20 mei tuigt de Stichting een publieksactie op. Die dag zullen afgevaardigden van de Stichting Thuis in Dordt, de Vereniging Dordrechts Museum en De Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum, voorzien van een kudde schapen, door de Dordtse Binnenstad de route van Voorstraat 125 (daar waar de wandschilderingen ooit voor gemaakt zijn) naar het Dordrechts Museum afleggen. De route is onderdeel van een publiekscampagne: Houd de Herder bij de schapenkoppen! waardoor de zeldzame 18e eeuwse 7 kamerschilderingen Il Pastor Fido ‘de trouwe herder’ in het 175-jarige Dordrechts Museum kunnen blijven! Hiervoor kunnen donateurs HERDER sms-en naar 4333.

De monumentale reeks waar het om gaat is van bijzondere kunst- en cultuurhistorische waarde. Het is kenmerkend, vroeg 18de-eeuws voorbeeld van een ‘kamer in het rond’ met verhalende voorstellingen. Uitgebeeld zijn idyllische liefdesscenes in een arcadische sfeer. De meeste van deze schilderingen zijn rond 1900 verwijderd, verkocht en vaak verkleind en versneden tot handzame schilderijen. Schouman behoort tot de belangrijkste schilders van kamers in het rond. De Il Pastor Fido reeks is een van zijn mooiste en hoort oorspronkelijk thuis in Dordrecht (gemaakt voor Voorstraat 125). Volgens de adviescommissie van het Mondriaanfonds kan deze behangselkamer door de bijzondere kleurstelling tot het mooiste van Schouman en het beste van de decoratieve Hollandse schilderkunst uit de 18e eeuw worden gerekend. En bovendien vormt het geheel een prachtig ensemble. Het verheugt de commissie dat de behangsels een vaste plek in het museum zullen krijgen, vlak naast de eerder aangekochte behangsels van Van Strij. De doeken hangen nu tijdelijk in de openbare ruimte van het museumrestaurant in verband met de grote Schouman-tentoonstelling.

Doneer

Deze aankoop wordt een belangrijke aanwinst waarmee het Dordrechts Museum en daarmee de regio zich landelijk weer eens op de kaart zet. De tentoonstelling van Aert Schouman, die in februari geopend is door Koningin Maxima, heeft inmiddels al ruim 26.500 bezoekers getrokken. Onderdeel van deze tentoonstelling zijn de openbaar tentoongestelde wandschilderingen Il pastor Fido. Deze prachtige doeken zijn van en voor iedereen en horen thuis in Dordt.

De actie loopt nog tot en met september 2017. Donaties kunnen rechtstreeks gedaan worden of u kunt fictief een onderdeel van een schilderij kopen. Alle informatie is terug te vinden via de website www.thuisindordt.nl.

Voor meer informatie belt u met Stichting Thuis in Dordt: Loes Arlman: 078 614 7718 of Ben Knuppe: 06 14330311

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Dat ging naar Den Bosch toe

De Scheffer

De Scheffer 2017

Seizoensbericht

Lentebericht 2017