De lezing bestaat uit twee delen.
Voor de pauze gaat het vooral over de geschiedenis en na de pauze staat Omzien, 40 jaar Nederlandse Kring van beeldhouwers sector Dordrecht, centraal.
Bij beelden gaat het er vooral om hoe je kijkt: naar onderwerp of stijl of sculptuur als sculptuur.
Voor de pauze vormen verschillende items de leidraad voor de lezing. Allereerst de geschiedenis. Aan de hand van een powerpointpresentatie zien we de ontwikkeling in de tijd voorbij gaan. Van de middeleeuwen via renaissance en barok gaan we via de 18e naar de 19e eeuw. De 19e eeuw is het begin van het plaatsen van grote sculpturen in de openbare ruimte. Als voorbeeld dient het beeld van Admiraal de Ruyter. Je kijkt er tegen op!

In de bouw wordt veel kunst toegepast, vooral mogelijk gemaakt door de procentenregeling. We zien diverse gebouwen met kunst de revue passeren.
Klein plastiek wordt steeds belangrijker. Het zijn niet alleen de rijken en bedrijven die geïnteresseerd zijn in beelden, maar ook steeds meer burgers. Beelden worden gemaakt omdat ze kracht bezitten.

De beeldhouwkunst wordt modern, er wordt afstand genomen van de figuratie. Het wordt een compositie.
Na de oorlogen staat herdenken centraal. Na de tweede wereldoorlog worden als voorbeelden genoemd het Nationale Monument op de Dam van John Raedecker en de Dokwerker van Mari Andriessen.
Na wereldoorlog twee komt de nieuwe beeldhouwkunst, die doorloopt in de 21e eeuw. Diverse sculpturen worden getoond. Tegenwoordig zijn er nauwelijks beelden meer, maar speciaal ingerichte ruimtes, waarin het beeld soms een plaats krijgt.

Na de pauze staat centraal: sculptuur als sculptuur.
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers bestaat 100 jaar ter gelegenheid daarvan is in Pulchri in Den Haag een tentoonstelling ingericht. Uit 7 signaalbeelden kunnen kunstenaars er één kiezen ter inspiratie om een nieuw beeld te maken. Vooral vooruitzien en niet terugkijken is het motto. In 3 zalen staan 91 beelden tentoongesteld.

In Dordrecht bestaat de Nederlandse kring van beeldhouwers, sector Dordrecht, 40 jaar: vandaar de tentoonstelling Omzien.
Omzien is samengesteld door de kunstenaars zelf. Er staan beelden op zaal en in de tuin van het Dordrechts Museum, in het Arend Maartenshof, in de tuin van Huis van Gijn en uiteraard in de beeldenparken van Zwijndrecht en Papendrecht.
Jeroen Damen krijgt applaus voor een boeiende en leerzame lezing.

Meer kunst in beeld

De Scheffer

RaQuel van Haver wint De Scheffer 2017

Beeld: RaQuel van Haver in haar atelier. Foto: Ruud Baan

Route Jubileumwandeling gemaakt ter gelegenheid van 175 jaar VDM

Verslag activiteit

Verslag excursie Laren en Hilversum