Tony Kristalijn gaf aan hoe hij en Roetie, na samen ruim 35 jaar met plezier in Dordrecht te hebben gewoond en te hebben genoten van al het moois dat het Dordrechts Museum te bieden heeft, graag hun dankbaarheid aan de stad en het museum wilden betuigen door deze schenking. Voor hem en de andere nabestaanden was het daarbij ook een mooie gedachte dat daardoor een blijvende  herinnering aan Roetie gecreëerd zou worden op de plaats die haar zo dierbaar was. Hij had persoonlijk troost ervaren in het meewerken aan deze aankoop en beval dergelijke testamentaire beschikkingen van harte aan bij anderen die zich dat konden veroorloven.

Gerrit Willems dankte op zijn beurt de schenkers voor de genereuze gift en de nabestaanden voor de prettige samenwerking bij het maken van een keuze voor juist deze werken van Toon Verhoef en Ina van Zyl, twee vertegenwoordigers van de moderne schilderkunst, die een heel verschillende manier van werken hebben:
– Toon Verhoef is al wat ouder (in de 70) en is zijn leven lang blijven schilderen, ook toen schilderen in de jaren ‘70/80 als een anachronisme werd beschouwd. Vanuit de waarneming van de werkelijkheid komt hij tot abstracties, die zelf een nieuwe werkelijkheid zijn. Hij modelleert het beeld tot hij de balans heeft bereikt en het werk daarmee ‘af’ is.
– Ina van Zyl is een jonge kunstenares, afkomstig uit Zuid-Afrika, die juist helemaal niet abstract werkt, maar zeer realistisch ernaar streeft de werkelijkheid te raken van een tak met rozenknoppen, een schelp. Zij kijkt gulzig, obsessief, en eigent zich de werkelijkheid toe, zonder schaamte, zonder zich af te vragen of een afbeelding als kitsch zou kunnen overkomen: natuur kan nooit kitsch zijn.

Beide kunstenaars komen voor in de serie Hollandse meesters. Op YouTube staan filmpjes waarin zij hun werk toelichten:

Toon Verhoef

Ina van Zyl

Met recht een Bijzondere Ontmoeting!

Leden van VDM die belangstelling hebben om ook met enige regelmaat uitnodigingen voor vergelijkbare Bijzondere Ontmoeting te ontvangen, kunnen zich daarvoor opgeven via info@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Verslag excursie Voorlinden

Seizoensbericht

Herfstbericht 2016

Uitgelicht

Het legaat mevrouw Roetie Dekker