Roetie Dekker was tijdens de vernieuwbouw van het museum ( 2008 – 2010) vrijwilligster bij VDM.
Zij werkte mee aan de digitalisering van de ledenadministratie. Ze werd ernstig ziek en is ruim een jaar geleden overleden. Tijdens haar ziekte is ze de vereniging, de musea en voornamelijk de kunst van na 1950 zo veel als mogelijk was, samen met haar partner, blijven bekijken. Zij genoot hiervan en vond het mooi dat het Dordrechts Museum een verbreding en verdieping naar hedendaagse kunst doormaakte.
Door de Vereniging Dordrechts Museum op te nemen in haar testament levert ze blijvend een bijdrage aan de hedendaagse collectie van VDM. Zij bouwt mee aan de toekomst van zes eeuwen schilderkunst. Van haar legaat hebben we in nauwe samenwerking met Gerrit Willems, conservator hedendaagse en moderne kunst, drie prachtige werken kunnen aankopen.
We hopen ze op zeer korte termijn te kunnen presenteren.

Ina van Zyl, Darling Buds, 2015, olieverf op linnen, 60 x 40 cm (detail)

Ook u kunt dit doen. U kunt een legaat bestemmen voor VDM; een door u bepaald geldbedrag met of zonder specifieke bestemming en/of kunstvoorwerp wordt dan bij overlijden nagelaten aan de vereniging. Mocht u de vereniging kunstvoorwerpen of een legaat nalaten, dan zal VDM hierover altijd overleg hebben met de directie van Dordrechts Museum. 
Uw schenking is volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting omdat de Vereniging Dordrechts Museum is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de culturele sector. Uw gift komt dus volledig ten gunste van de doelstelling van de DM.
Bent u van plan Roetie Dekker haar voorbeeld te volgen, dan vertellen we u graag meer over de mogelijkheden en de manier waarop dit kan.

Toon verhoef, Geen titel, 2011, acryl en olieverf op linnen, 215 x 145 cm ( detail)

Meer kunst in beeld

De Scheffer

Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
And there is no space, but there's left and right

Seizoensbericht

Zomerbericht 2015

Dijkhuis van Albert Zwaan

De Scheffer

Charlotte Dumas Schefferwinnaar 2008

In de tentoonstelling - Graag gezien- werd haar foto gecombineerd met een schilderij van vroeger.