Glorieuze dagen

De maand juli 1830 moet voor Ary Scheffer vol emoties zijn geweest. In de politiek ging het helemaal mis. Een aantal maatregelen van koning Karel X, waaronder opheffing van de vrijheid van drukpers, zorgde voor veel commotie, eerst onder de journalisten. Zij lieten hun kranten toch verschijnen, waarop de koning hun drukpersen liet vernietigen. Het volk van Parijs ging de straat op en de koning zette het leger tegen hen in. Het was 27 juli, de eerste van wat de Fransen Les trois glorieuses noemen, drie glorieuze dagen van hoop. Onmiddellijk verzamelde Lafayette weer zijn getrouwen om zich heen voor overleg. Hun oplossing: deze koning moest weg en de orde moest zo gauw mogelijk worden hersteld, voordat het tot grootschalige plunderingen zou komen. 

In Ary Scheffer zagen zij de ideale intermediair om samen met Adolphe Thiers (de geschiedschrijver van de Franse revolutie en latere president van Frankrijk) de Hertog van Orléans te benaderen. Deze verre neef van de Bourbons, de vader van Ary’s leerlinge Prinses Marie d’Orléans en inmiddels ook Scheffers vriend, moesten zij vragen of hij het koningschap in een echt constitutionele monarchie op zich wilde nemen. Midden in de nacht maakten zij de rit te paard, het oproer vermijdend. Thiers was een klein mannetje, te klein voor een van Ary’s grote paarden. Voor hem leende hij dus eerst nog een kleiner paardje bij zijn vriend Ney, de zoon van Napoleons maarschalk Ney. Louis Philippe stemde toe en werd Koning der Fransen, de burgerkoning.

Op de derde van de glorieuze dagen, 29 juli 1830, bracht zijn onbekende geliefde Ary’s dochter Cornelia ter wereld. Op haar geboorteakte stond als naam van de moeder ‘Maria Johanna de Nes’, een naam die leek op die van Ary’s grootmoeder, maar die volledig fictief zou blijken. Hij bracht het kind onder bij de ouders van een vriend op het platteland en vertelde er voorlopig verder niemand iets over. Per slot van rekening was de kindersterfte nog groot in die dagen. Wat er met de moeder gebeurde is ook in nevelen gehuld: gestorven in het kraambed, weggepromoveerd in een bij haar stand passend huwelijk? In ieder geval was Ary’s loyaliteit aan haar zo groot, dat haar identiteit tot op de dag van vandaag onbekend is gebleven, al ging later in de familie het verhaal dat zij een model uit het atelier zou zijn geweest. 

Pas zeven jaar later hoorde moeder Cornelia Scheffer-Lamme dat ze een kleindochter had. Ze haalde het kind naar het ruime huis aan de Rue Chaptal en zorgde ervoor dat ze in elk geval niet zonder haar vader op zou groeien. 

Marijke van Vliet, cie. PR

Afbeelding: Ary Scheffer-Cornelia met haar hond Turc (1840)

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Een korte terugblik ALV 2022 

De Scheffer

Foto verslag Uitreiking de Scheffer 2022

Uitgelicht

Nader bekeken – Cuyp