Ary Scheffer portret

Het legaat

De kern van de Scheffercollectie is dus een legaat van Scheffers dochter, die in 1899 de atelierinventaris van haar vader aan het museum naliet. In de loop der jaren is deze collectie met aankopen en schenkingen aangevuld.

Een deel van het legaat was bestemd voor directe ondersteuning door het verlenen van een toelage (beurzen, materiaal) aan kunstenaars en een deel voor aankopen van kunstwerken.

Verscheidene bekende Dordtse schilders hebben in de loop der jaren een bijdrage uit het fonds ontvangen.

Denk aan: Frans Lebret (1820 –1909), Marinus Reus (1865 – 1938), Willy Sluiter (1873 –  1949), Reinier Kennedy(1881 – 1960), Piet Ouborg (1893 – 1956). Velen konden ondersteund worden, anderen ervoeren teleurgesteld dat ze niet aan de voorwaarden voldeden.

 

Vanaf 1915 tot 1974 werd, ten behoeve van de modeltekenen in Pictura, jaarlijks een bedrag (250 – 500 gulden) uit het Ary Schefferfonds ter beschikking gesteld aan Dordtse kunstenaars. Van dit bedrag werden o.a. de modellen voor de tekenavonden bekostigd. Een ondersteuning die voorspelbaar was. Een aantal vooraanstaande Dordtenaren vervulden bestuurlijke functies in zowel Pictura als in Vereniging Dordrechts Museum.

De toelagen voor aankoop, schilders benodigdheden, een opleiding of studiereis werden in 1974 gestopt en in 1983 hervat met uitzondering van 1992 en 1994.

Tot 2005 betrof het een beurs waarbij om de twee jaar een bedrag van € 4.500 beschikbaar werd gesteld ter aanmoediging van jonge getalenteerde kunstenaars.

Grotendeels nog levende kunstenaar die in deze periode de Ary Schefferbeurs ontvingen zijn:

Anja de Jong (1983), Judith ten Bosch (1984), Corrie Brands (1985, 1988), Bea de Visser (1986), Frans van Lent (1987), Jeanne van der Horst (1989), Gerhard Lentink (1990), Herma Klijnstra (1991), Mariette Linders (1993), Michael Winkel (1995), Margit Rijnaard (1996), Saskia van Broekhoven (1997), Henk P Vandenberg (1999), Tijl Clement (2001), Albert Zwaan (2003).

De Scheffer aankoop en kunstprijs De Scheffer betreft een nauwe samenwerking tussen de vereniging en het museum. Samen werken we aan het verwerven van hedendaagse werken die aansluiten bij de collectie. Hierdoor bouwt VDM mee aan de doorgaande lijn in verzamelen voor de collectie.

De geschiedenis vindt u hier in het boekje ‘Ary Schefferfonds’ geschreven door Harry J. Kraaij, 1996

Wilt u meer weten over Ary Scheffer? Bekijk Een Hollander in Parijs: Het laatste restje romantiek op https://www.npostart.nl/VPWON_1282179

Het Scheffer Fonds vanaf 2005

De Scheffer, die tot 2005 bekend stond als de Ary Schefferbeurs is dat jaar in een nieuw jasje gestoken, waarbij de Vereniging Dordrechts Museum zich nog steeds houdt aan de voorwaarden van het legaat.

 

  1. Regionale aankoop De Scheffer

In 2020 is besloten om vanuit het Schefferfonds een pilot te starten met een regionaal Curatorenprogramma, in samenwerking met het Dordrechts Museum.

Er zijn inmiddels 14 Dordtse kunstenaars geselecteerd.
Helaas hebben we het programma moeten uitstellen naar 2021 vanwege de strenge coronamaatregelen en de hoog oplopende besmettingscijfers in onze regio. Aanmelden is niet meer mogelijk.

De helft van de opbrengst van het legaat, tegenwoordig aangevuld met schenkingen van leden of extra contributie, werd voorheen gebruikt voor het aankopen van werk van Dordtse/aan de Drechtsteden regio gelieerde kunstenaars. Deze aankoop vondt eens in de twee jaar plaats. De Schefferaankoop van maximaal € 5.000.- werd gebruikt voor de verwerving van werken van jonge kunstenaars werkzaam of komende uit Dordrecht en omgeving.

De bestemming hiervan kan passen in de hedendaagse collectie van het Dordrechts Museum, maar ook een meerwaarde hebben voor Huis van Gijn of het Hof van Nederland

  1. Nationale kunstprijs De Scheffer

De andere helft van het legaat is bestemd voor de ‘Nationale kunstprijs De Scheffer’.

Kunstprijs De Scheffer is een (inter)nationale stimuleringsprijs voor jonge beginnende kunstenaars, niet ouder dan 35 jaar, met een professionele beroepsopleiding. Zij worden via de opleidingen voor beeldende kunst, galerieën en musea met een collectie hedendaagse kunst geworven. Er schrijven meestal 80 – 100 beginnende kunstenaars in.

De jury bestaat uit een (wisselende) deskundige uit de kunst en museumwereld, de conservator moderne kunst van de Dordtse Musea, twee Dordtse kunstenaars, lid van PICTURA, en een bestuurslid van VDM.

In plaats van een bedrag toe te kennen, wordt een kunstwerk aangekocht van één van de jonge kunstenaars die werken hebben ingezonden.

De aankoop wordt toegevoegd aan de collectie van de vereniging en door het Dordrechts Museum opgenomen in de collectie hedendaagse kunst.

Vanaf 2005 wordt in het Dordrechts Museum het uitgekozen kunstwerk tentoongesteld in een presentatie met diverse andere werken van de kunstenaar.

 

Vanaf het jaar 2005 zetten wij hieronder de winnaars van de kunstprijs De Scheffer:

Winnaar 2019 Susanna Inglada

Susanna Inglada overtuigt door haar zeggingskracht, vernieuwingsdrang en de sociale en politieke relevantie.

Winnaar 2017 RaQuel van Haver

De schilderijen van RaQuel van Haver laten scènes zien uit het dagelijks leven aan de randen van de samenleving

Winnaar 2015 Joost Krijnen

In het werk van Joost Krijnen worden energieke en monumentale gebaren afgewisseld met snelle schetsen.

Winnaar 2013 Frank Ammerlaan

Ammerlaans schilderijen hebben geen herkenbare voorstelling. Zijn onderwerp is de verbeelding van het vluchtige.

Winnaar 2011 Kim van Norren

In haar werk probeert ze de persoonlijke interpretatie van teksten – in al zijn facetten - te verwerken.

Geen prijs uitgereikt

In 2009 is De Scheffer niet uitgereikt omdat het Dordrechts Museum in ver- en nieuwbouw was.

Winnaar 2008 Charlotte Dumas

De consequente en kritische houding ten opzichte van haar werk….. dwingen bewondering af.

Winnaar 2005 Elspeth Diederix

De nadruk bij Diederix ligt op het steeds weer incorporeren van het idee, ingegeven door haar eigen associaties.

Meer kunst in beeld

De Scheffer

Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
And there is no space, but there's left and right

Seizoensbericht

Zomerbericht 2015

Dijkhuis van Albert Zwaan

De Scheffer

Charlotte Dumas Schefferwinnaar 2008

In de tentoonstelling - Graag gezien- werd haar foto gecombineerd met een schilderij van vroeger.