Wanneer vindt het plaats?

Ode aan de Synode vindt plaats van 10 november 2018 tot en met 29 mei 2019, de historische periode van ruim een half jaar. Verspreid over deze periode kunt u een keuze maken waaraan deel te nemen.
Wie willen we bereiken?
Iedereen die belangstelling heeft voor de Dordtse Synode en haar impact op de huidige samenleving. Het aanbod van evenementen heeft (inter)nationale ambitie met de focus op de regio. Internationaal gezien gaat het om de doelgroep met een Calvinistische achtergrond.

Waar?

De evenementen zullen voornamelijk plaatsvinden in de Dordtse binnenstad waar de drie locaties van Dordrechts Museum zijn, de Grote Kerk en de route waarlangs de deelnemers aan de Synode toen liepen. Er is een uitloop naar de culturele clusters rondom Schouwburg Kunstmin en het Energiehuis. Een klein deel van de evenementen vindt buiten dit gebied plaats.

Wat zou voor u dit najaar interessant kunnen zijn?

Natuurlijk de tentoonstelling Werk, bid en bewonder in het Dordrechts Museum. Centraal staat de vraag: “hoe heeft het calvinisme invloed gehad op onze cultuur, identiteit en imago tot op de dag van vandaag?” Het belooft een unieke tentoonstelling te wordenmet historische topstukken en o.a. hedendaagse ’video portretten’.
Samenhangend is de tentoonstelling Te Kunst en te Keur, 400 jaar Statenbijbels in het Hof van Nederland te zien, met in de titel een knipoog naar de Dordtse statenbijbeldrukkers familie Keur.
Op het plein voor Het Hof van Nederland staat een robotarm die in de looptijd van het programma Ode aan de Synode de hele Statenbijbel uitschrijft.
Naast de opening op 10 november van bovengenoemde tentoonstellingen komen bijvoorbeeld de wandelaars aan die te voet (net als in 1618) vanuit Bazel, Kopenhagen, Londen en Edinburgh naar Dordrecht komen. Vanaf 10 november kunt u met uw vrienden en bekenden zelfstandig de wandeling Synode 5D, een tijdreis naar 1618/1619 gaan lopen. Natuurlijk is er 180 dagen de keus om met een gids of aan de hand van een wandelboekje de 10 Synode hoogtepunten te ervaren. In het boekje staan ook de horeca voorzieningen die een Synode menu, daghap of drankje serveren, evenals de winkels waar u Synode gerelateerde producten kunt kopen (denk aan bier, zaden, likeur of bonbons).

De Grote Kerk 11 november is er een bijzondere kerkdienst waar een deel van de geschiedenis herschreven gaat worden.
Energiehuis 14, 15 en 16 november vindt een internationaal congres voor wetenschappers plaats.
De Nationale Synode nieuwe stijl vindt op 29 mei 2019 plaats in de Grote Kerk.
Pictura 18 november opent de tentoonstelling ‘Ode aan Dordtse inwoners in beeld en taal’. In de Grote Portretten galerij worden 100 doorsnee Dordtenaren geportretteerd. Als u komt kijken treft u daaronder zeker ook een aantal VDM leden aan.
De Grote Kerk 24 november opent de tentoonstelling van Henk Helmantel (1945). Helmantel is een ware meester van de fijnschilderkunst en wordt gezien als één van de belangrijkste representanten binnen de stroming van het hedendaags realisme.
Vanaf komende week zijn er al diverse momenten waarin we stilstaan bij 400 jaar Dordtse Synode.
Enkele voorbeelden:
Theun Okkerse, bij ons allen bekend door de vormgeving van de kwartaalberichten, heeft de wedstrijd voor Dordtse kunstenaars om een Synodepenning te ontwerpen gewonnen. In het winterbericht leest u over het ontwerp en de wijze van verwerven.

Van 26 oktober tot en met 24 november exposeren ongeveer 50 kunstenaars uit het hele land in de Wilhelminakerk. Het thema van de expositie is: Van Letter tot Leven. Tijdens de internationale synode van Dordrecht in 1618 viel het besluit om de Bijbel te vertalen uit de grondtekst naar het Nederlands van toen. Dat maakte de Bijbel verstaanbaar. De expositie sluit aan bij de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode.

Wilt u meer weten?

Op de website www.synode400.nl staat uitgebreide informatie en leest u gedurende de 180 dagen alles over de activiteiten waar u aan mee kunt doen. Let op de muzikale bijdragen waaraan meerdere VDM leden een bijdrage leveren, de Jacob Cats wijsheden, de Internationale kunstenaars die in beraad gaan, de Kindersynode plus de contacten met Amerikaanse onderwijsinstellingen.
Mijn advies: lees als u geïnteresseerd bent alle berichten in dag- en weekbladen. U herkent ze aan ons Synode logo.
Vergeet echter niet: U als lid van VDM bent, met vrienden en familie, overal van harte welkom.
Geesken Bloemendal – ter Horst

Meer kunst in beeld

De Scheffer

Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
And there is no space, but there's left and right

Seizoensbericht

Zomerbericht 2015

Dijkhuis van Albert Zwaan

De Scheffer

Charlotte Dumas Schefferwinnaar 2008

In de tentoonstelling - Graag gezien- werd haar foto gecombineerd met een schilderij van vroeger.