Nederlands-Indisch herinneringsmonument

De zomer van 2023 daagde ons uit met wisselende weersomstandigheden: afwisselend baadden we in tropische temperaturen en al even tropische plensbuien. Goed dat we in het museum en daarbuiten terechtkonden om ons te laven aan originele, verrassende tentoonstellingen en kunstwerken. Op 6 juli onthulde burgemeester Kolff het Nederlands-Indisch herinneringsmonument op de Essenhof, gemaakt door onze eigen vormgever van het kwartaalbericht, Theun Okkerse. 

We zien een blauwe band van oceanen met aan de ene kant een piepklein stipje, Nederland, tegenover de uitgestrekte Indonesische archipel aan de andere kant. Geprojecteerd op de kaart van Europa strekt dit eilandenrijk zich uit van Ierland tot de Oeral, wat een contrast. Binnen in de ring lezen we de woorden Altijd gevangen, nooit bevrijd, die direct verwijzen naar de ellende van de Japanse interneringskampen, maar misschien ook wel naar de eeuwige heimwee van veel Indische Nederlanders naar het mooie Indië.
Het monument geeft een intens beeld van onze complexe geschiedenis die uitersten met elkaar verbindt. Het gedeelde verleden heeft onuitwisbare sporen achtergelaten nagelaten in de levens van mensen aan beide kanten van de wereldbol. Dat vieren we als de Pasar Malam weer losbarst in de Dordtse binnenstad met culinaire, muzikale en culturele genoegens. Dat kunnen we nu gedenken op de Essenhof bij dit prachtige kunstwerk dat uitnodigt tot bezinning. Het bepaalt ons bij de mooie en moeilijke kanten van onze gezamenlijke geschiedenis. Opdat we nooit vergeten en blijven volharden in ons streven het goede voor elkaar te zoeken. 

Marijke van Vliet 

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Fotoverslag excursie stadsdepot Dordrecht

Uitgelicht

Nader bekeken: Zaal 13

Uitgelicht

Schefferweetjes 9