Foto:  Geesken Bloemendal-ter Horst en Martin Bloemendal

Onlangs heeft het Dordrechts Museum in samenwerking met Vereniging Dordrechts Museum en de Bedrijfsvrienden het Dordrechts Museum Fonds opgericht. Deze stichting ondersteunt het Dordrechts Museum door het verstrekken van middelen die het fonds heeft verworven en ontvangen via schenkingen, legaten, erfenissen en giften (zowel in geld als in natura bijvoorbeeld schilderijen of andere kunstvoorwerpen) , met als doel uitbreiding en instandhouding van de collectie, het organiseren van tentoonstellingen en het uitdragen van het bestaan van de collectie. 

Wat beweegt mensen tot het schenken van een kunstobject of het doen van een financiële bijdrage aan een museum in het algemeen? In dit artikel gaan we op zoek naar VDM-leden die aan het Dordrechts Museum hebben geschonken en vragen wij naar hun beweegredenen. We mochten dit keer langskomen bij ons erelid Geesken Bloemendal-ter Horst en haar echtgenoot Martin Bloemendal. 

Wat hebben jullie geschonken aan het Dordrechts Museum? 

“In het verleden hebben wij twee oude Dordtse “Keurbijbels” geschonken. Normaliter is het niet mogelijk voor de museumbezoeker om kostbare bijbels aan te raken. Wij hadden nog twee bijbels in ons bezit en wij vonden het een mooi idee dat deze bijbels op zaal met de hand konden worden doorgebladerd door de bezoeker. Daarnaast hebben we bij de viering van ons huwelijksjubileum de gasten gevraagd om een bijdrage te leveren aan de verwerving van de zeldzame behangsels van Schouman in plaats van een cadeau, waarbij wij deze bijdrage hebben verdubbeld. Een financiële bijdrage hebben wij geleverd aan de muurschildering van Robert Zandvliet, omdat wij gewoon dol zijn op die kunstenaar! Onlangs hebben wij ter gelegenheid van het afscheid van de artistiek directeur Peter Schoon een gouden Dordtse penning geschonken. Deze penning is geslagen ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk in 1708 van de Dordtse burgemeester Abraham Stoop en Jacoba van Mewen.” 

Wat is voor jullie een reden om aan het Dordrechts Museum te schenken? 

“In de eerste plaats onze liefde voor de stad Dordrecht en het Dordrechts Museum. In de tweede plaats vinden wij het belangrijk om binding te voelen met de organisatie waaraan wij schenken. Het persoonlijk engagement tussen museum en schenker vinden wij hierin essentieel; dit vergroot ons gevoel van betrokkenheid. Daarnaast vinden wij het als verzamelaars fantastisch om de Dordtse collectie te kunnen aanvullen of verbreden vanuit onze eigen collecties. Het verrijken van de collectie vanuit onze persoonlijke affiniteit doet ons meer dan het museum financieel te steunen.” 

Wat zou je de lezer als tip willen meegeven?

“Als je overweegt te schenken, laat dit dan vooral vanuit je persoonlijke overwegingen en interesses zijn. Als het de collectie van het Dordrechts Museum versterkt dan doet het er toe!”

Wilt u meer weten? Zie https://www.dordrechtsmuseum.nl/het-dordrechts-museum-fonds  of neem contact op met de secretaris via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Terugblik ALV 2023

Uitgelicht

Andere ogen

De Scheffer

Genomineerden De Scheffer 2022