Een paar honderd belangstellenden waren woensdagavond 15 mei naar de Grote Kerk gekomen, waar prof. dr. Fred van Lieburg een presentatie gaf met als titel: Heeft de synode Dordrecht veranderd? De bijeenkomst werd georganiseerd door de drie Dordtse erfgoedverenigingen: Vereniging Oud-Dordrecht, Vereniging Vrienden van de Grote Kerk en Vereniging Dordrechts Museum.

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, constateerde in zijn inleiding dat in onze tegenwoordige tijd de rol van religie en staat aan verandering onderhevig zijn. Deze secularisatie leidt tot verkramping en vervreemding en het is belangrijk om in de samenleving weer ontmoeting en verbinding tot stand te brengen.

Van Lieburg vertelde in zijn presentatie over de Latijnse vredespreuk ‘Vrede en Eendracht’, die in 1618 op de gevel van de Groothoofdspoort werd geplaatst. Maar zo verliep de Dordtse Synode toch niet, want De Dordtse regenten waren er (…) niet blij mee dat hun stad Dordrecht in 1618-1619 het boegbeeld werd van radicale contraremonstranten. Nadat het stof van de synode gezakt was, keerden ze snel terug naar de oude, gematigde traditie (Reformatorisch Dagblad 16-05-2019). De spreuk is later weggehakt.

Aan het eind van zijn voordracht presenteerde Fred van Lieburg zijn nieuwe boek: Synodestad, Dordrecht 1618-1619 en reikte de eerste exemplaren uit aan de Commissaris van de Koning en de locoburgemeester Rik van der Linden. Uitgever Mai Spijkers van Prometheus complimenteerde Fred van Lieburg met zijn onvermoeibare onderzoekslust en feliciteerde hem met zijn nieuwe boek.

Meer kunst in beeld

Seizoensbericht

Zomerbericht 2019

Uitgelicht

KunstZin

Verslag activiteit

Filmverslag voorjaarsexcursie 2019