Susanna Inglada’s werk bestaat uit beeldfragmenten van lichamen en scènes van mensen die met elkaar dansen, spelen, of op een bepaalde manier verwikkeld zijn in lichamelijk getouwtrek. In iedere tentoonstelling combineert zij bestaand en nieuw werk tot een ‘verhaal’; als een hoofdstuk in een boek. Zo brengt zij in de tentoonstelling in het Dordrechts Museum, verschillende werken samen tot een nieuw geheel. Groepsgedrag en machtsverhoudingen staan hierin centraal. Ze zijn zodanig opgesteld dat het lijkt of je een diorama of theater in stapt. Inglada’s interesse in theatrale karakters, tijdgeest en machtsverhoudingen vindt haar oorsprong in haar jeugd in Spanje. Gefascineerd door historische en actuele machtsposities, bevraagt zij op humoristische wijze herkenbare menselijke verhoudingen.

Judith Spijksma, Conservator moderne en hedendaagse kunst Dordrechts Museum

Susanna Inglada

Susanna Inglada maakt expressieve tekeningen van mensen die in een intense, soms zelfs gewelddadige interactie met elkaar verwikkeld zijn. Geïnspireerd door aspecten van de Spaanse geschiedenis, creëert Inglada theatrale ‘scenes’ waarin bovendien verschillende verwijzingen naar de schilderkunst te vinden zijn.

Inglada volgde een theateropleiding in Barcelona voor ze zich toelegde op de beeldende kunst en studies volgde aan de universiteit van Barcelona, het Frank Mohr Instituut in Groningen en het HISK in Gent. ‘Inglada’s werk getuigt van een onderzoekende geest en is gebaseerd op een dramatische verteltraditie. Haar werk refereert aan een verleden dat nog altijd actueel is en waarin machtsverhoudingen centraal staan’ aldus het juryrapport. De jury bestond deze editie uit Margriet Schavemaker, artistiek directeur Amsterdam Museum, Judith Spijksma conservator moderne en hedendaagse kunst Dordrechts Museum, en de beeldend kunstenaars Ton Kraayeveld, en Bea de Visser.

Meer kunst in beeld

De Scheffer

Kim van Norren Schefferwinnaar 2011

Kim van Norren, winnaar De Scheffer 2011
And there is no space, but there's left and right

Seizoensbericht

Zomerbericht 2015

Dijkhuis van Albert Zwaan

De Scheffer

Charlotte Dumas Schefferwinnaar 2008

In de tentoonstelling - Graag gezien- werd haar foto gecombineerd met een schilderij van vroeger.