Home > Activiteiten > Uit liefde voor de stad – nu op 26 april

Uit liefde voor de stad – nu op 26 april

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
De Zaal, Dordrechts Museum
26 april 2016
16.00 uur
€ 5.--
100

Op 26 april houdt drs. Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum, om 16.00 uur in De Zaal van het museum een lezing over het Stedelijk Kunstbezit met de titel ´uit liefde voor de stad’. U bent welkom vanaf 15.00 uur om vooraf eerst de bijbehorende tentoonstelling te bekijken.

Op de tentoonstelling, die 20 maart geopend wordt, staat het belang van stedelijke collecties centraal. Het is een pleidooi voor onze stedelijke musea. Drie steden, drie verzamelingen. Variërend van kunst tot historische objecten en vaak bij elkaar gebracht op initiatief van inwoners. In een tijd waarin stedelijk kunstbezit onder druk staat laat ‘uit liefde voor de stad’ zien wat het belang is van stedelijke collecties. Aan de hand van verrassende voorwerpen uit de collecties van de Lakenhal Leiden, Deventer Museum en het Dordrechts Museum ontdekken we hun waarde voor de toekomst. De tentoonstelling wordt voorbereid in samenwerking met Peter Hecht, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en fellow van de Vereniging Rembrandt.

 

In de negentiende eeuw ontstonden de stedelijke musea zoals wij die nu nog kennen. Net zoals bij onze vereniging in 1842 namen burgers het initiatief. Zij verzamelden, organiseerden tentoonstellingen, deden schenkingen en wisten de stedelijke overheid ervan te overtuigen dat een rijk verleden het waard is om gekend en ook gezien te worden. De bewoners van deze steden kunnen er trots op zijn en hebben iets bijzonders om aan hun bezoekers te laten zien en ook de plaatselijke kunstenaars hebben baat bij een stedelijk museum. Zo blijft het verleden leven.

De kern van dit alles is nog altijd zinvol en actueel, maar de tijd verandert en wij veranderen mee. Het veranderende cultuurbeleid van nu bedreigt het bestaan van sommige stedelijke musea.

Peter Schoon is naast zijn directeurschap in Dordrecht al vele jaren actief binnen de Vereniging Rembrandt. Eerst als lid van de Raad van Adviseurs en sinds 2011 als bestuurslid van de Vereniging. Zijn betrokkenheid bij de missie “het ondersteunen van het belang van Nederlands openbaar kunstbezit” is algemeen bekend en wordt zeer gewaardeerd. Hij vertelt boeiend over het belang van de Vereniging Rembrandt, maar ook over de verbinding naar ons museum. Het traject van aanvraag voor een bijdrage uit het fonds, de weg naar besluitvorming om te steunen en de specifieke expertise (bij Schoon 17e – 19e eeuw en modern/hedendaags) passeren de revue.

Veel werken in Nederland zijn aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt. Ook de Dordtse musea hebben de afgelopen decennia meermaals op steun mogen rekenen. De collectie Dordrecht wordt daardoor steeds completer en mooier. We herinneren ons allemaal nog de actie “Geef Dordrecht zijn gezicht terug” waar met steun van onder andere de Vereniging Rembrandt het schilderij van Jan van Goyen terug naar Dordrecht kwam.

Aanmelden

Aanmelding via deze site is definitief door overboeking van € 6.- op rekeningnummer NL 16 INGB 0003395896 met vermelding van uw lidmaatschapsnummer en de activiteit.

Kunst in beeld

  • Wat is het mooi geworden!

  • Meer activiteiten