Home > Activiteiten > Op reis naar Frankrijk met ‘Jongkind en zijn vrienden’

Op reis naar Frankrijk met ‘Jongkind en zijn vrienden’

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
Frankrijk, Parijs en Honfleur/Volgeboekt!
21 september 2017
4 dagen
Vol
46
Afbeelding:Jongkind, Haven Honfleur met rechts hotel Le Cheval Blanc 1863

Het verslag van de reis vindt u hier

De Frankrijk reis ‘Jongkind en zijn vrienden’ is uitermate enthousiast ontvangen.

De groep is vol, er zijn 49 aanmeldingen binnen. Mocht u nog belangstelling hebben dan komt u op de wachtlijst.

Het kan gebeuren dat in de loop van een jubileumjaar door onvoorziene omstandigheden een deelnemer niet mee kan. Dan komt er een plaatsje vrij. Maak daarom uw belangstelling kenbaar. Als u zich nu aanmeldt komt u op de wachtlijst.

Over enkele weken gaat een flink aantal VDM’ers in het voetspoor van Jongkind en zijn vrienden naar Frankrijk om te genieten van kunst, cultuur, geschiedenis, het landschap en de steden, een hapje en een drankje. De hele reis staat in de startblokken, de afspraken zijn vastgelegd, het programmaboekje is klaar. De wielen van de bus kunnen gaan rollen. De werkgroep lustrumreis organiseerde in maart van dit jaar een informatieavond voor de reisdeelnemers.
Op 22 augustus volgde een voor alle VDM-leden toegankelijke lezing over Jongkind, die werd gegeven door ons erelid, oud-directeur én Jongkind deskundige Drs. Jup de Groot. Deze lezing werd druk bezocht en vormde een prachtige voorbereiding op de jubileumtentoonstelling rond Jongkind in het najaar.
De reisdeelnemers ontvingen bovendien op 22 augustus een boekje met verhalen over Jongkind en zijn vrienden en de steden en musea die bezocht gaan worden en er werden nog enkele bijzonderheden verteld. Zo vindt bij voorbeeld de Fondation Custodia in Parijs het een eer dat een groep leden van een zo oude museale vereniging als VDM bij haar op bezoek komt, hetgeen in de geschiedenis van dit beroemde instituut nog niet vaak voorkwam. In het statige achttiende-eeuwse Hôtel Turgot waarin de Fondation is gevestigd, huist onder haar wakend oog de Collectie Frits Lugt, waarover het een en ander verteld zal worden. Voor de deelnemers is het bijzonder om in de tuin een toost uit te kunnen uitbrengen op de relatie tussen de jarige vereniging en dit instituut. Bent u in Parijs, ga dan eens op eigen gelegenheid kijken.
Deze reis is een van de activiteiten in het kader van de lustrumviering. U weet het: er zijn en komen er nog veel meer!

De werkgroep lustrumreis VDM (Lia van de Kerkhof, Jos Faaij, Reinder Eggens en Geesken Bloemendal – ter Horst) heeft genoten van de voorbereiding van deze reis in het kader van de lustrumviering en is blij met het resultaat ervan!

Werkgroep VDM175 Frankrijkreis

Van links naar rechts: Jos Faaij, Lia van de Kerkhof, Geesken Bloemendal – ter Horst, Reinder Eggens

Kunst in beeld

  • Winterbericht 2016

  • Meer activiteiten