Home > Activiteiten > Haagse School en Natuurmonumenten

Haagse School en Natuurmonumenten

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Deelnemers
Dordrechts Museum
24 juni 2015
20.00 - 22.00 uur
€ 6.50
100

Natuurmonumenten en Haagse School

Op 4 april opende de dubbeltentoonstelling “Holland op z’n mooist” in het Gemeentemuseum Den Haag en het Dordrechts Museum. Bezocht u de tentoonstellingen al en hebt u genoten van de zo oer-Hollandse landschappen? Bij de totstandkoming van de tentoonstellingen had de vereniging Natuurmonumenten een adviserende rol. Natuurmonumenten organiseert in samenhang met de tentoonstellingen activiteiten als fietstochten, wandelingen en rondvaarten door de landschappen zoals vereeuwigd  door de schilders van de Haagse school.
Michiel Purmer, senior beleidsadviseur Cultuurhistorie en Landschap bij Natuurmonumenten, gaat tijdens de lezing in op de lessen die hij als landschapshistoricus leert van de schilderijen uit de collectie. Wat vertellen de schilderijen ons over het Nederlandse landschap in de tweede helft van de 19e eeuw? Hoe ontwikkelde dat landschap zich in deze periode? En wat is de relatie met de opkomst van de natuurbescherming in Nederland? Tenslotte, kijkend naar de toekomst, wat betekenen deze schilderijen heden ten dage voor Natuurmonumenten? Deze boeiende lezing  zult u niet willen missen, Wij nodigen u graag uit  u mee te laten nemen langs historische landschappen en u te laten inspireren door de vragen die de heer Purmer hierbij oproept.

 

Vereniging Natuurmonumenten

De opkomst van de Haagse School hangt samen met de toenemende waardering van de natuur in eigen land. Dat uitte zich begin twintigste eeuw in de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten, waar rond deze tentoonstelling intensief mee wordt samengewerkt. Het resultaat is een unieke wisselwerking tussen cultuur en natuur. Iedereen kan de kunstwerken op zaal bewonderen én op excursie in de natuur die de Haagse School zo mooi in beeld bracht.

Aan het eind van de negentiende eeuw moest de wilde natuur plaatsmaken voor nuttige landbouwgrond en industrie. Maar ook het Hollandse cultuurlandschap, dat de Haagse School zo mooi vastlegde, veranderde ingrijpend. Toch bepalen de schilderijen van deze stroming tot op de dag van vandaag hoe er (inter)nationaal naar ons land wordt gekeken. De kunstenaars hebben ons zogezegd van het Hollandse landschap leren houden.  Veel schilderijen, de eerste natuurfotografie uit het einde van de negentiende eeuw, archiefmateriaal en een uitgebreid buitenprogramma met excursies in natuurgebieden geven  bezoekers een beeld van het Nederlandse landschap van weleer en het landschap anno 2015.

Excursieprogramma
Wie de tentoonstelling In Dordrecht of Den Haag bezoekt, zal ons landschap daarna met andere ogen bekijken. Zeker wanneer het bezoek wordt aangevuld met een door Natuurmonumenten georganiseerde excursie in landschappen en natuurgebieden als Midden-Delfland, de Nieuwkoopse Plassen, Naardermeer of Planken Wambuis. Dit voorjaar wordt een programma met diverse wandelingen, fietstochten en een rondvaart gepresenteerd met een duidelijke link naar de tentoonstelling. Een van de fietstochten – naar Midden-Delfland – start bij het Gemeentemuseum  en kan dus bij uitstek worden gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling.

Het volledige excursieprogramma vindt u hier: www.natuurmonumenten.nl/haagseschool

Kunst in beeld

  • Haagse School liet Nederland van zijn landschap houden

  • Meer activiteiten