Home > Activiteiten > Dordtenaren in rampspoed

Dordtenaren in rampspoed

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Het Hof van Nederland
16 februari 2023
11.00 uur
Vol

In de afgelopen eeuwen is Dordrecht getroffen door vele grote en kleine rampen, een grote stadsbrand in 1457, in de 17e eeuw de pest en in 1866 cholera. Bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, die grote delen van de binnenstad verwoestten. Maar telkens weer toonde Dordrecht veerkracht. Na de brand kwamen er maatregelen om de brandveiligheid te vergroten. Na de epidemieën, die de nodige slachtoffers eisten werd de hygiëne aangepakt. En na de bombardementen werd de schade zo snel mogelijk hersteld.

De Dordtenaren zelf spelen een belangrijke rol bij deze ‘herstelwerkzaamheden’ en zijn op die manier mede bepalend voor het karakter van de stad, zowel collectief als individueel.

Het Regionaal Archief heeft in het Hof een tentoonstelling ingericht onder bovenstaande titel. Vijf thema’s komen aan bod: Brand, Oorlog, Ziekten, Het rampjaar 1672 en Hulp.
Als onderdeel van het Dordtse Museum hoog tijd om ook het Hof weer eens bij onze activiteiten te betrekken. We hebben Marijke van Vliet bereid gevonden ons daarin te begeleiden. We starten met een korte inleiding in de Vrijplaats en bezoeken vervolgens onder haar leiding de tentoonstelling op zolder. Na afloop drinken we een kop koffie in de brasserie van Het Hof. 

Opgave via deze website in combinatie met betaling van € 6,- onder vermelding van uw lidnr. en ‘Hof’. 

Kunst in beeld

  • Extra aandacht voor de landschappen van Alexander Wüst

  • Meer activiteiten