Home > Activiteiten > Algemene Leden Vergadering 2022

Algemene Leden Vergadering 2022

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Dordrechts Museum - Schoumanzaal
11 mei 2022
19.30 uur
gratis

Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 11 mei 2022 19.30u

Plaats: auditorium van het Dordrechts Museum

Aanmelding: uiterlijk 4 mei 2022

Voor de officiële stukken bij de agendapunten klikt u hier

Indien u vragen of bezwaren heeft over of tegen de inhoud van de stukken, dan verzoeken wij u dit vóór 4 mei 2022 aan te geven bij de secretaris via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Deel 1

1. Opening, welkom en mededelingen

2. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2021

3. Bespreking en goedkeuring jaarverslag kalenderjaar  2021

– Secretarieel en financieel jaarverslag, incl. verslag beleggingen

– Verslag kascommissie

– Benoemen nieuwe kascommissie

– Décharge

  1. Herbenoeming bestuurslid mevr. N.C. Smits-Oerlemans
  2. Toelichting begroting 2022-2023
  3. Rondvraag en sluiting

Deel 2

7. Artistiek directeur Femke Hameetman stelt zich voor

Deel 3

8. Lezing door restaurateur Lidwien Speleers over de restauratie van het levensgrote portret van Sir Norton Knatchbull uit 1667 door Samuel van Hoogstraten

Deel 4.

9. Borrel in de Wijnbar

Kunst in beeld

  • ‘Turner in Dordrecht’ in gesprek met Sander Paarlberg

  • Meer activiteiten