Home > Activiteiten > Algemene Leden Vergadering 2017

Algemene Leden Vergadering 2017

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Zaal Dordrechts Museum
14 juni 2017
19.30 - 22.00 uur
gratis

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Leden Vergadering, die eens per jaar in juni wordt gehouden. In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en worden jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Toekomstplannen worden gepresenteerd om actieve betrokkenheid te stimuleren.

De Algemene Ledenvergadering vind plaats op woensdag 14 juni 2017 om 19.30 uur in De Zaal van het Dordrechts Museum. Het verslag ALV 2016, de agenda met bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Meldt u zich aan vóór 10 juni 2017

Kunst in beeld

  • Lentebericht 2017

  • Meer activiteiten