Home > Activiteiten > 180 dagen naar 180 jaar VDM

180 dagen naar 180 jaar VDM

Locatie
Datum
Tijd
Prijs
Pictura
30 mei 2022
14.00 uur
€. 5,00

Aftrap Maandag 30 mei 14.00 uur

Op 26-11-1842 vond de oprichting plaats van de Vereniging Dordrechts Museum in het café van Jan Peeren in de Wijnstraat. Dit jaar 180 jaar geleden en dat moet gevierd worden!
VDM beheert het legaat van Ary Scheffer en geeft daar nu invulling aan met het curatorenprogramma voor Dordtse kunstenaars, en de nationale kunstprijs De Scheffer 

Vanaf 30 mei, 180 dagen voor ons lustrum gaan we elke maand, iedere 30 dagen, op bezoek bij een aantal Dordtse kunstenaars in hun ateliers. Reserveer dus de data 30 mei, 29 juni, 29 juli, 28 augustus, 27 september, 27 oktober en 26 november in uw agenda.
We trappen natuurlijk af in Pictura, want wij mogen dan bijna 180 jaar bestaan, er is altijd baas boven baas. Het Teekengenootschap Pictura is de oudste kunstenaarsvereniging van ons land en bestaat in 2024 maar liefst 250 jaar! 

In het monumentale pand “Dit is in Oostenrijck” aan de Voorstraat bezoeken we in een aantal groepjes de ateliers van verschillende kunstenaars. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje. Het aantal deelnemers is uiteraard beperkt. Aanmelden en betalen via de VDMwebsite o.v.v. ‘Pictura’ en neem wanneer u het zich kunt veroorloven en het Schefferlegaat indachtig, een dikke portemonnee mee, want u weet nooit wat voor moois u allemaal tegenkomt. 

Kunst in beeld

  • Winterbericht 2021

  • Meer activiteiten