vrijdag 24-11

Mij is gevraagd na te denken over het belang van een stedelijke collectie in relatie tot de Collectie Nederland.

Deze vraag kan ik ook anders stellen: Kun je Dordrecht ook los van Nederland beschouwen? Voelt u zich in de eerste plaats Dordtenaar of Nederlander? Ik denk dat stad en land onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Bij het voorbereiden van dit praatje kwam ik de komende viering tegen van 400 jaar Dordtse Synode. Een belangrijke mijlpaal.

Er zijn 3 thema’s benoemd die gebruikt zullen worden, te weten ‘Identiteit’, ‘Gastvrijheid’ en ‘Taalvernieuwing’ (Statenbijbel)

identiteit = Begin van De Nederlanden

gastvrijheid = alle gezindten werden uitgenodigd in de stad

vernieuwing = statenbijbel waarmee de bijbel voor een ieder toegankelijk werd

Drie belangrijke thema’s van toepassing op de geschiedenis van demaar die ook staan voor het land waar die stad deel van uitmaakt  en daarmee ook van toepassing op hoe verzameld werd en wordt in die stad en dat land. Want kunst en geschiedenis blijken altijd met elkaar verbonden.

Identiteit

Zo werd ooit aan de Vereniging het DM een buste van Johan de Witt geschonken, door de nazaten van Johan de Witt, die vonden dat deze staatsman thuishoorde in de stad waar hij geboren is, Dordrecht. Inmiddels is deze in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, vanwege het belang van Johan de Witt maar meer nog omdat deze buste gemaakt is door een van de beroemdste 17de eeuwse beeldhouwers Artus Quellinus.

En meer toegespitst op Dordrecht: de Dordtenaren wilden hun Van Goyen behouden, en zo werd de actie Geef Dordrecht zijn gezicht terug een succes

Ook de behoefte tot oprichting van een museum waar eigentijdse kunst voor iedereen te zien is zegt iets over de mentaliteit van de stad

En zo werd gestart met de inmiddels een van de mooiste  verzameling 19de eeuwse kunst

Niet alleen de particulieren schonken in geld en in natura, maar ook kunstenaars wilden vertegenwoordigd zijn in dit Dordtse museum = Schenking Ary Scheffer

Ook werd oude kunst verzameld van kunstenaars uit Dordrecht (Bol en Van Hoogstraten, Maes, De Gelder –

Leerlingen van Rembrandt die veelal weer terugkeerden naar Dordrecht

En om de verzameling van Dordrecht te versterken gaf het Rijksmuseum de Verloochening van Petrus door Rembrandt in langdurig bruikleen

Ook Cuyp is goed verzameld, al waardeerden de Engelsen zijn landschappen eerder dan hij in Nl werd verzameld.

Gastvrij

Maar zo leerden de Engelse schilders Nl kennen en werden zij gasvrij onthaald in Dordrecht met Whistler nog hoog op de verlanglijst, maar  Jongkind, Boudin, Corot, Daubigny, en Liebermann zijn te zien in de collectie

Vernieuwing

Collectie nooit af

Modern 19de eeuw = er werd door verzameld, voortgegaan op de 19de eeuw met De hemelse en aardse liefde door Scheffer – met een prachtig landschap door Roelofs

En ook de Dordtse schilders uit de 17de eeuw werden doorverzameld= Van Hoogstraten, Bisschop, Cuyp, Maes

En daarnaast bleef het Museum trouw aan haar eerste opzet: het verzamelen van hedendaagse kunst om zo alle burgers van de stad de eerste kennismaking met de stad, met de kunst van die stad, met de geschiedenis van die stad te gunnen

In die vernieuwing schuilt ook de samenwerking van burgers van Dordt met Vereniging Rembrandt die alle collecties steunt in de stellige overtuiging dat juist al die verzamelingen samen, van stedelijke musea tot die van het Rijksmuseum onlosmakelijk verbonden zijn.

Zij staan met zijn allen voor de identiteit, de gastvrijheid en de vernieuwing.

Startpunt is de stad en eindigt bij Collectie Nederland

Maakt deel uit van Collectie Nederland

Al die delen maken Nederland – te zien in de Collectie Nederland