Geef Vereniging Dordrechts Museum een schenking tijdens uw leven of bij erfstelling.

Wat zijn de mogelijkheden om te geven aan kunst en cultuur?
 
Fiscaal investeren in cultuur
 Om ons culturele erfgoed in stand te houden en uit te breiden zijn culturele instellingen gebaat bij extra financiële middelen. Daarom stimuleert de Nederlandse overheid burgers en bedrijven die financieel willen bijdragen aan de culturele sector met fiscale faciliteiten. Een financiële bijdrage kan bestaan uit een schenking (gift), een testamentaire beschikking of sponsoring. Voor burgers en bedrijven geldt dat schenkingen en sponsoring fiscaal aftrekbaar zijn. Het voordeel voor de ontvangende culturele instelling is dat deze bij een schenking of ontvangst uit een nalatenschap geen belasting verschuldigd is. Voorwaarde is dat aan de desbetreffende culturele instelling de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi-status) is toegekend. De Dordtse musea en de VDM voldoen aan deze voorwaarde.
 
Schenkingen
Een schenking vindt plaats tijdens het leven. Het kan om geld gaan, maar ook om voorwerpen, aandelen of andere vermogensbestanddelen. Schenken wil zeggen dat er geen tegenprestatie tegenover staat. Wel kunnen schenkers een persoonlijk accent aan hun schenking geven door bijvoorbeeld geld te schenken om het Ary Schefferfonds in stand te houden, de collectie uit te breiden of om een speciaal schilderij aan te schaffen. Het schenken van kunstvoorwerpen geschiedt in overleg met de Vereniging en het Dordrechts Museum omdat de bestemming van de voorwerpen slechts dan kan worden bepaald. Een schenking kan eenmalig of als periodieke schenking worden gedaan. Het totaal aan giften dat jaarlijks wordt gedaan, is fiscaal aftrekbaar zodra het meer bedraagt dan één procent van het inkomen. Wie voor een periode van minimaal vijf jaar elk jaar een gift doet en dit heeft vastgelegd bij de notaris, kan de gift in zijn geheel aftrekken van de belasting. Voor deze manier van belastingvrij doneren geldt geen grensbedrag. Ook bij erfstellingen of legaten is het inschakelen van een notaris nodig.
 

De vereniging heeft de ANBI-status.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u op  www.belastingdienst.nl.