Tijdens de ALV van woensdag  15 juni jl. kozen de leden van VDM twee nieuwe leden voor het bestuur.  De heer Jasper Meijer als nieuwe voorzitter, mevrouw Neeltje Mooy bestuurslid public relations.

Geesken Bloemendal nam na het verstijken van de statutaire periode als voorzitter afscheid. Ze is zeer vereerd met het erelidmaatschap. Ook Joanneke van Benthem nam afscheid als bestuurslid. In het zomerbericht stellen de nieuwe bestuursleden zich  voor en schrijven de vertrekkende mensen een afscheidsgroet.

Neeltje Mooy, nieuw bestuurslid Public Relations.