Het betreft een unieke vondst. Schilderijen uit de 16de eeuw duiken niet vaak op en uit Dordrecht vrijwel nooit. Dit werk werd volgens de kunsthandelaar gevonden op een rommelmarkt in Parijs. Toen was nog niet bekend hoe zeldzaam het is en voor wie het oorspronkelijk is gemaakt. Nog tijdens de kunstbeurs kon de afgebeelde familie met behulp van experts geïdentificeerd worden en werd de afkomst van het paneel uit Dordrecht bevestigd. De Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum, die dit jaar 25 jaar bestaan, kwamen snel in actie en maakten vervolgens de aankoop mogelijk. Het jubileumjaar wordt vanaf juni gevierd met een tentoonstelling waar alle werken te zien zijn die (mede) door steun van de Bedrijfsvrienden zijn verworven. Deze recente aanwinst is de 25ste aankoop door de Bedrijfsvrienden die de collectie van het Dordrechts Museum versterkt. Het behoort nu tot de oudste schilderijen in de collectie.

BDM van harte gefeliciteerd!

Schilderij met een lange historie
De maker is niet bekend, maar het werk hing in de 16de eeuw in de Van Beverenkapel in de Grote Kerk van Dordrecht. In de 15de eeuw al stichtte de katholieke familie daar een kapel. Na 1572, toen Dordrecht gereformeerd werd, is de kapel ontmanteld. De kunst moest de kerk verlaten en verschillende onderdelen werden bij de familie ondergebracht. Het Dordrechts Museum had al eerder fragmenten van een altaarstuk teruggevonden: de houten wachters die op het altaar stonden.
In de 17de eeuw liet Cornelis van Beveren, de achterkleinzoon van Pieter van Beveren, een familiegenealogie maken. In dit boekwerk nam hij ook tekeningen op, onder andere van de oude familiekapel. Op de achtergrond is hierop een groot familieportret te zien. ‘Misschien wel de vondst van de eeuw. De tekening laat zien dat de aanwinst een onderdeel was van het langwerpige familieportret in de kapel. We weten precies hoe het gehangen heeft. Kunst uit de kerken van Dordrecht is zeer zeldzaam. Er is maar één altaarstuk altijd in de stad gebleven. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van het museum en de stad.’, aldus conservator Sander Paarlberg.

Aanwinst meteen te zien
De unieke aanwinst sluit naadloos aan bij de huidige tentoonstelling Werk, bid & bewonder. Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme. Het is een belangrijke schakel in het verhaal over een prominente Dordtse familie en de manier waarop zij omgingen met kunst. In het Dordrechts Museum wordt het schilderij verenigd met allerlei andere stukken uit de Van Beveren collectie. Het zal direct te zien zijn in de tentoonstelling Werk, bid & Bewonder. Daar ligt ook de genealogie van de familie waarin de Van Beverenkapel staat getekend, en hangen de familieportretten van de zoon en kleinzoon van Pieter van Beveren. Zijn zoon Cornelis was de eerste gereformeerde burgemeester van Dordrecht die ervoor zorgde dat de kunst uit de Grote Kerk in Dordrecht, waaronder de werken uit zijn eigen familiekapel, niet verloren ging.