De helft van de opbrengst van het Scheffer-legaat, tegenwoordig aangevuld met schenkingen van leden of extra contributie, wordt gebruikt voor het aankopen van werk van Dordtse/aan de Drechtsteden regio gelieerde kunstenaars. Deze aankoop vindt plaats in de  ‘even’ jaren. De bestemming hiervan kan passen in de hedendaagse collectie van het Dordrechts Museum, maar ook een meerwaarde hebben voor Huis van Gijn of het Hof van Nederland. De selectiecommissie bestaat sinds november 2018 uit: Judith Spijksma, conservator moderne en hedendaagse kunst Dordrechts Museum en twee actieve leden van Teekengenootschap Pictura: Ton Kraayeveld, beeldend kunstenaar en stadskunstenaar t/m 2018; en Bea de Visser, beeldend kunstenaar, winnaar Schefferbeurs 1986.

 

Een kennismaking met deze aankoop en mogelijk ook de jonge schilder zal worden georganiseerd: houd onze website in  de gaten.