Onze stadgenoot speelde een belangrijke rol in Parijs, de culturele hoofdstad van Europa, in de eerste helft van de 19eeeuw. Zijn naam wordt veelvuldig genoemd in het veelomvattende boek ‘Europeanen, het ontstaan van een gemeenschappelijke cultuur’ door Orlando Figes (2019). Ary Scheffer maakte veel kleine portretten, die goed verkochten en ook als reproductie geliefd waren. Maar hij was ook politiek actief: de ‘burgerkoning’ Louis Philippe vluchtte met behulp van Ary Scheffer, die aan het hoofd van een detachement van de Nationale garde was gesteld, naar Engeland. Al tijdens zijn leven exposeerde hij in Dordrecht en schonk hij de jonge Vereniging Dordrechts Museum (VDM) enkele schilderijen.Het museum bezit sinds 1899 de grootste collectie schilderijen en tekeningen van de kunstenaar. In 1895 schonk zijn schoonzoon aan VDM 200.000 Franse francs. Middels dit Schefferfonds worden kunstaankopen gedaan van regionale kunstenaars en wordt elke twee jaar de nationale, prestigieuze, kunstprijs De Scheffer uitgereikt. Zie ook tabblad De Scheffer.
Meer weten over Ary Scheffer: Bekijk Een Hollander in Parijs: Het laatste restje romantiek op https://www.npostart.nl/VPWON_1282179