Na een korte inleiding en de vraag naar onze eigen ervaringen wat betreft de vrije onderwijskeuze nam Tijs van Ruiten, directeur van het Onderwijsmuseum ons bij de hand door de geschiedenis van het onderwijs. Allereerst is daar artikel 23 in de grondwet dat de vrijheid van onderwijs waarborgt in tegenstelling tot veel landen om ons heen. In 1848 was Thorbecke verantwoordelijk voor de nieuwe grondwet. In 1917 kwam de financiële gelijkstelling tot stand en een jaar later de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting. In 1918 en nu dus 100 jaar geleden.
Tijs wees nog op oudere onderwijswetten uit 1801, 1803 en 1806 en op de rol van de Synode, die grote invloed had op het onderwijs door bijvoorbeeld de bijbel in de eigen taal te laten lezen.
Via beelden toonde hij verschillende onderwijsmethodes aan, van individueel tot klassikaal. Methodes die op de tentoonstelling in het Hof door hem nog eens uitvoerig toegelicht werden.
Uiteindelijk blijft het onderwijs onder toezicht van de overheid via de inspectie.
In de nieuwere wetgeving is het stapelen van studies moeilijker geworden. Een weeffout in het geheel is dat men op basis van religie zomaar een school kan starten. Uit een recent verleden zijn daar wel voorbeelden van te vinden.
Met een kopje thee of koffie en het uitwisselen van enkele foto’s uit onze jeugd kwam er een einde aan deze toch wel zeer interessante lezing en middag.

Meer kunst in beeld

Uitgelicht

fotoverslag Opening De Scheffer 2017

Seizoensbericht

Lentebericht 2018

Jacob Gerritsz. Cuyp Tulpenbed 1638
DM/977/523, olieverf op paneel, 37,5 x 76,7 cm
Dordrechts museum

Uitgelicht

Maak kennis met RaQuel van Haver