Uit onze gesprekken bleek haar enthousiasme en verbondenheid met het Dordrechts Museum. Als projectmanager bij de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam had ze veel met gebouwen te maken. Ze vertelde dan hoe belangrijk het is om de eigen stijlkenmerken van een school te versterken c.q. te behouden. Ze deed dat ook concreet met haar woonhuis aan de Rozenhof, de Art Deco details van 1910 liet ze bij de restauratie zorgvuldig in beeld brengen.

Liefde voor kunst?

Roetie werd ernstig ziek, steeds meer beperkt in haar mogelijkheden en is ruim een jaar geleden overleden. Haar partner zegt: ze heeft haar leven ten volle geleefd.
Tijdens haar ziekte bleven ze samen de vereniging volgen, de musea en voornamelijk de kunst van na 1950 zo veel als mogelijk was bekijken. Zij genoot hiervan.
Roetie vond het mooi dat het Dordrechts Museum een verbreding en verdieping naar hedendaagse kunst doormaakt; nu een museum van zes eeuwen kunst genoemd wordt. Een ontwikkeling die ze graag wilde steunen.

Door voor Vereniging Dordrechts Museum een legaat op te nemen in haar testament levert ze blijvend een bijdrage aan de hedendaagse collectie van (V)DM. Zij bouwt mee aan de uitbreiding van zes eeuwen schilderkunst.
Haar wens om in de collectie ontbrekende significante werk(en) van na 1950, toe te voegen aan de collectie VDM, heb ik als oud voorzitter in nauwe samenwerking met Gerrit Willems, conservator hedendaagse en moderne kunst, volgaarne uitgevoerd. Haar levenspartner, de heer Kristalijn, is tevreden met de keuze en hoopt dat in de toekomst meer mensen haar voorbeeld volgen. Ook voor familieleden voelt het goed om op deze manier bij te dragen aan de collectie. 

Geesken Bloemendal – ter Horst
Oud voorzitter VDM

Meer kunst in beeld

Uitgelicht

ALV 2016 fotoverslag

Uitgelicht

Gerard Verdijk – Retrospectief

Verslag activiteit

Glassfever in DordtYart