Onder de bezielende leiding van de heer Schoon is het Dordrechts Museum tot grote bloei gekomen, mede door de vele aan zijn hoofdfunctie gerelateerde nevenfuncties die hij vrijwillig en onbetaald vervulde. De heer Schoon heeft zich enorm ingezet voor de verschillende bestuursfuncties van de diverse organisaties waarvoor hij zich inzet(-te). Hij heeft daarbij de gemeente Dordrecht voortdurend onder de aandacht gebracht in binnen- en buitenland. De stijging van de toeloop naar de stad en naar de musea in Dordrecht is zeker vergroot door de wijze waarop de heer Schoon handelde.

Samenvattend heeft de heer Schoon als directeur van het Dordrechts Museum meer voor de stad gedaan dan van hem verwacht mocht worden. Daarmee heeft hij de Dordtse musea nog meer op de kaart gezet, maar vooral ook de stad Dordrecht.

Van 1982 tot 1988 was de heer Schoon redactielid van het kunsttijdschrift ‘Kunstlicht’ en van 1984 tot 1988 lid van het dagelijks bestuur van de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Letterenfaculteit aan de Vrije Universiteit.

Gedurende 4 jaar (1990-1994) was gedecoreerde vrijwilliger bij het Schevenings Museum en het Dordrechts Museum. Bij het laatste museum trad hij in 1992 in dienst en werd hij in 2001 aangesteld als directeur.

Van 1993 tot 2001 was hij bestuurslid bij de Stichting Postuniversitair Kunsthistorisch Onderzoek en van 1998 tot 2004 van de vereniging Codart.

Gedurende 5 jaar (2002-2007) was hij bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Kunsthistorici en vanaf datzelfde jaar is hij adviseur van de Vereniging Dordrechts Museum. Vanaf 2004 was hij gedurende 7 jaar bestuurslid van de Nederlandse Museumvereniging en de Stichting Museumjaarkaart en gedurende 8 jaar van de Stichting Museumregister Nederland.

Sinds 2006 is de heer Schoon voorzitter van de Stichting Cornelis Hofstede de Groot / Vrienden van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en bestuurslid van de Stichting Museana.

Meer kunst in beeld

Uitgelicht

Schalcken en dineren bij kaarslicht

De kunst van Schalcken is pure verleidingskunst.

Uitgelicht

Tentoonstelling Bouke Ylstra

Seizoensbericht

Lentebericht 2016