Als VDM-er kent u misschien het verhaal van de vereniging, maar hoe staat het er nu voor?

Het Dordrechts Museum werd in 1842 opgericht door een vereniging van kunstliefhebbers. Ze wilden de kunst in de stad bevorderen en hun passie delen met de lokale gemeenschap. Vereniging Dordrechts Museum kocht eigentijdse kunst van ‘levende’ Dordtse schilders. Later werden er ook werken van 17de en 18de-eeuwse meesters uit de stad in de collectie opgenomen. In 1900 kwam daar een grote collectie werken van Ary Scheffer bij. Door deze constante verzamelgeschiedenis bezit het museum nu een compacte collectie van vijf eeuwen schilderkunst, met daarin opmerkelijke werken van hoge kwaliteit.

Nog altijd verzamelt het museum gepassioneerd schilderkunst en nog altijd wordt die passie gedeeld, nu met een landelijk publiek. Maar het aandeel hedendaagse kunst in de collectie was in de loop van de tijd steeds kleiner geworden en de prioriteit lag bij de kunst van de 17de en de 19de eeuw. Die situatie is veranderd. Het museum werd in 2010 gerenoveerd en uitgebreid, waardoor er ruimte kwam voor een permanente presentatie van moderne en hedendaagse kunst. Het museum heeft daarom de laatste jaren extra ingezet op het verwerven van 20ste-eeuwse en hedendaagse schilderkunst.

Want, geen hedendaagse kunst meer verzamelen betekent de schilderkunst opsluiten in het verleden. De jonge en jongste kunst plaatsen de schilderkunst van het verleden in een perspectief. Kunstenaars hernemen thema’s, herwaarderen en verwerpen. En – belangrijker nog – ze voegen nieuwe mogelijkheden, media en onderwerpen toe. Moderne en hedendaagse schilderkunst houden de bestaande collectie levend.

Wat deze drie tentoonstellingen onderling verbindt is dit element van traditie en vernieuwing. De levendigheid van de collectie, de historische lijn, het kijken en vergelijken, de wisselende waardering door de tijd heen voor de schilderkunst. Dat alles wordt mogelijk door nieuw werk te blijven verzamelen en in relatie tot de aanwezige kunstwerken te presenteren: het Dordrechts Museum bezit een levendige collectie door levende meesters toe te voegen. VDM draagt hier graag aan bij.

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Anders kijken naar kunst

Verslag activiteit

atelier bezoek

Verslag activiteit

verslag van de kunst & de rand