Bijzonder om 182 jaar na de oprichting van VDM de voorzittershamer over te nemen van de initiatiefnemer Jonkheer Jantzon van Erffrenten van Capelle. Met illustere voorgangers als Simon van Gijn, Geesken Bloemendal en natuurlijk Jasper Meijer. Het Dordrechts Museum is een instituut in Dordrecht en de Vereniging is de oprichter en nu een partner in het voortbestaan ervan. Voor mij was het museum één van de pijlers die het leven leuk maakte toen ik tig jaar geleden in Dordrecht kwam wonen. Naast de rivier, het filmhuis Cinode en café Jongepier. 

Mijn verbondenheid met het museum groeide met de jaren. Ik was er vaak te vinden op zondagen als er lezingen werden gegeven. Het prachtige gebouw, de heerlijke tuin en vooral de prachtige collectie en de tentoonstellingen. Het voelt nu als mijn kans om iets terug te doen. Ik vind het feit dat de VDM – in feite de Dordtse samenleving- eigenaar is van 3000 kunstwerken een geweldig iets.
Voor mijn benoeming ben ik al gestart met inwerken. Nog niet alles is me helemaal duidelijk, zoals de financiën en de relatie, samenwerking en afstemming met het Dordrechts Museum. De huidige beleidsvisie van het bestuur is aan herziening toe, dus alle kans om samen met bestuursleden en anderen te werken aan een nieuwe versie. Op mijn verlanglijstje staat het meer toegankelijk worden van kunst voor mensen die nog niet te vinden zijn in het museum, en misschien moet de kunst wel naar buiten. Wie weet gekoppeld aan groen. Dan krijgt de doelstelling ‘bloei van de beeldende kunst’ een dubbele betekenis. We gaan het erover hebben.

De kracht en waarde van de Vereniging is het samenwerken van zovelen voor de kunst, voor het museum en voor en met elkaar. Het elkaar treffen en samen genieten, het vraagt veel inzet en brengt veel plezier. VDM kan en doet het.
Met mijn aantreden breekt voor de Vereniging en voor mij een nieuwe episode aan. Fijn dit te kunnen doen met nieuw bestuurslid Jan Ouwenbroek. Heel veel dank voor de aftredend voorzitter Jasper Meijer, bestuurslid Niels Zegers en de dames en heer van zijn team voor al het werk dat zij hebben verzet. En dank voor allen die zich in de afgelopen 182 jaar hebben ingezet en aan hen die dat dagelijks doen. 

 

VDM maken we samen. Ik kijk uit naar de samenwerking in het bestuur, met alle vrijwilligers, met de directie en medewerkers van het Dordrechts Museum, de Bedrijfsvrienden en met al die andere gelijkgezinden. Fijn om vaker in het museum te gaan zijn. We treffen elkaar! Dank voor het vertrouwen. 

Anneke van Veen, voorzitter VDM 

Meer kunst in beeld

De Scheffer

Abul Hisham wint De Scheffer 2024

Verslag activiteit

ALV-2024 (foto)verslag

Seizoensbericht

Lentebericht 2024