Wat is voor jullie een reden om aan het Dordrechts Museum te schenken?

“In de eerste plaats onze liefde voor de stad Dordrecht en het Dordrechts Museum. In de tweede plaats vinden wij het belangrijk om binding te voelen met de organisatie waaraan wij schenken. Het persoonlijk engagement tussen museum en schenker vinden wij hierin essentieel; dit vergroot ons gevoel van betrokkenheid. Daarnaast vinden wij het als verzamelaars fantastisch om de Dordtse collectie te kunnen aanvullen of verbreden vanuit onze eigen collecties. Het verrijken van de collectie vanuit onze persoonlijke affiniteit doet ons meer dan het museum financieel te steunen.”

Wat zou je de lezer als tip willen meegeven?

“Als je overweegt te schenken, laat dit dan vooral vanuit je persoonlijke overwegingen en interesses zijn. Als het de collectie van het Dordrechts Museum versterkt dan doet het er toe!”

Wilt u meer weten? Zie https://www.dordrechtsmuseum.nl/het-dordrechts-museum-fonds  of neem contact op met de secretaris via richard@verenigingdordrechtsmuseum.nl

Meer kunst in beeld

Verslag activiteit

Fotoserie afscheid Peter Schoon

Verslag activiteit

video’s 180 jarig jubileum

Seizoensbericht

Winterbericht 2023